Przez kompetencje ku przyszłości

Wpisując się w kierunki realizacji polityki oświatowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zorganizowała konferencję pn. „Przez kompetencje do przyszłości”.

Ilustracja do artykułu IMG_20190226_115721.jpg

Inicjatywa ta uzyskała aprobatę Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Konferencja odbyła się 26 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu powiatu bielskiego, dyrektor CEN w Białymstoku Ewa Ściana, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Anna Topór oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego Anatol Grzegorz Tymiński.

Przez kompetencje ku przyszłości

Celem konferencji było przybliżenie istoty kompetencji kluczowych oraz zaprezentowanie praktycznych rozwiązań edukacyjnych. Spotkanie poprowadzili pracownicy Poradni – Maria Marciniak Kraśko, Katarzyna Szpakowska oraz pracownicy CEN – Elżbieta Chrabołowska, Katarzyna Gagan i Anna Krawczuk.

 

Barbara Szpalerska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
Katarzyna Szpakowska, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony