Przebudowa drogi Wyszki – Mierzwin – Olędzkie

Trzydziestego pierwszego marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się podpisanie umów z beneficjentami na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu tym udział wzięli m.in. przedstawiciele Powiatu Bielskiego, z którym została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592B Wyszki – Mierzwin – Olędzkie”. Inwestycja ta polegać będzie na modernizacji lokalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1592B na odcinku Wyszki – Mierzwin – Olędzkie, łączącym drogę powiatową nr 1574B z drogą wojewódzką nr 681.

Projekt przewiduje przebudowę 7,919 km drogi, przebudowę dwóch skrzyżowań, a także zmodernizowanie 172 zjazdów.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 950 738,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 475 369,12 zł.

Planowane rozpoczęcie inwestycji – II kwartał 2009 r.

 

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Powrót na początek strony