Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Mieszkańcy powiatu bielskiego uczcili 101. rocznicę odzyskania wolności po 123 latach zaborów. Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w Bielsku Podlaskim, gromadząc setki świętujących bielszczan i gości.

Ilustracja do artykułu obchody01.jpg

Twórcom naszej wolności oddano hołd składając wieńce i wiązanki pod tablicą na ścianie klasztoru pokarmelickiego poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz pod pomnikiem Niepodległości Polski. – To nam przychodzi dziś rozpoczynać nowe stulecie po odzyskaniu niepodległości – wskazywał na wyjątkowe okoliczności kolejnej rocznicy starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski wygłaszając przemówienie podczas uroczystości przy pomniku. – Od wielu lat spotykamy się w tym miejscu, by wyrazić wdzięczność tym, którzy walczyli o wolną Polskę, by czcić ich pamięć.

poczty sztandarowe

delegacja władz powiatu

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 

O niczym niezakłóconą przyszłość naszej Ojczyzny modlono się w bielskich świątyniach. Wierni gromadzili się na nabożeństwach w cerkwi św. Archanioła Michała i kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel. – „Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” – fragment Ewangelii cytował w wygłoszonej homilii ks. kanonik Zbigniew Domirski. – Czytając te słowa w dniu, w którym obchodzimy święto niepodległości naszej Ojczyzny, przypominamy sobie ten smutek i boleść serca Polaków, którzy przez 123 lata żyli w niewoli. Później nastąpił ten wielki wybuch radości z odzyskanej niepodległości. Radości naszej nic nie zdoła nam odebrać – oby tak się stało.

marsz

orkiestra dęta

Po zakończonych modlitwach główną ulicą Bielska Podlaskiego przy marszowej muzyce młodzieżowej orkiestry dętej przeszedł barwny pochód. Jego uczestnicy nieśli flagi narodowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Flagi te zgodnie z intencją fundatora miały być następnie wywieszone na domach mieszkańców powiatu.

starosta

– Od wielu lat spotykamy się w tym miejscu, by wyrazić wdzięczność tym,
którzy walczyli o wolną Polskę – mówił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

starosta

Starosta odbiera srebrny medal za zasługi dla obronności kraju

Zasadnicza część uroczystości odbyła się na skwerze Izabeli Branickiej przy pomniku Niepodległości Polski. Zgromadzili się tu przedstawiciele duchowieństwa, samorządów wszystkich szczebli, służb mundurowych, zakładów pracy i instytucji, organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe, zuchy i harcerze oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu. Do zgromadzonych przemówił starosta Snarski przypominając, iż obok 101. rocznicy odzyskania niepodległości obecnie przypada również setna rocznica jej odzyskania przez powiat bielski. – Od 1918 roku mieliśmy już komisarza rządowego Józefa Sienkowskiego, który później został pierwszym starostą bielskim. W lutym 1919 roku Bielsk Podlaski został wyzwolony spod niemieckiej okupacji, a już w czerwcu tegoż roku odbyły się wybory uzupełniające do Sejmu RP. Warto podkreślić, iż wówczas zostało wybranych z ziemi bielskiej czterech posłów. Ta radość z odzyskanej niepodległości i wolność została zagospodarowania przez mieszkających i pracujących tutaj ludzi.

Podlaskie Kukułki

Pokaz artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

pokaz artystyczny

Uroczystość stała się okazją do odznaczenia starosty srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Medal przyznany przez Ministra Obrony Narodowej wręczył komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Mirosław Dąbrowski.

delegacja władz powiatu

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wieniec pod pomnikiem Niepodległości Polski

delegacja władz powiatu

W pokazie artystycznym wspaniale zaprezentowała się młodzież Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Tańce narodowe – polonez i mazur – deklamacje poezji i pieśni wojskowe znakomicie podkreśliły nastrój listopadowego święta, przypominając także historię utraty wolności i okoliczności jej odzyskania. Młodzi artyści i kierujący nimi nauczyciele w pełni zasłużyli na uznanie i brawa publiczności.

Podniosłym elementem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem w hołdzie i pamięci twórców niepodległości naszej Ojczyzny. Delegacjom towarzyszyły werble młodzieżowej orkiestry dętej.

pomnik

Po południu świętujący bielszczanie wzięli udział w pikniku militarnym, gdzie mieli możliwość skosztowania grochówki wojskowej oraz odwiedzili stoiska przygotowane przez wojsko i policję. Następnie odbył się koncert dla Niepodległej, w którym wystąpiły Studio Piosenki Fart i Chór Polskiej Pieśni Narodowej.

Więcej zdjęć z uroczystości w galerii.

 

pd

Powrót na początek strony