Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Szesnastego października 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczysta akademia z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Ilustracja do artykułu IMG_8169.JPG

Gospodarzami uroczystości byli starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski i dyrektor szkoły Romuald Mariański. Akademię swoją obecnością zaszczycił ksiądz biskup Tadeusz Pikus, który udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zebranym.

zdjęcie: Swoimi refleksjami na temat święta podzielił się starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Swoimi refleksjami na temat święta podzielił się starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Wśród gości znaleźli się również księża katoliccy i prawosławni, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Ewa Piotrkowska-Lipska, przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych, dyrektorzy szkół i instytucji samorządowych, przedstawiciele firm budowlanych Unihouse i Danwood SA, uczniowie i rodzice.

zdjęcie: Ksiądz Tadeusz Pikus, biskup drohiczyński

Ksiądz Tadeusz Pikus, biskup drohiczyński

Prowadzący uroczystość Wanda Niewińska i Zbigniew Rzepniewski przypomnieli zgromadzonym historię święta i przedstawili jak w innych krajach jest ono obchodzone. Swoimi refleksjami na temat święta podzielili się starosta Snarski i ksiądz biskup.

zdjęcie: Prowadzący

Prowadzący uroczystość Wanda Niewińska i Zbigniew Rzepniewski

Następnie starosta wręczył mistrzom zawodu nauczycielskiego, pracownikom administracji i obsługi nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
1. Romuald Margański – dyrektor ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim,
2. Barbara Szpalerska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim,
3. Jolanta Jancewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
4. Bogusława Dąbrowska – I LO,
5. Alicja Kobus – II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
6. Justyna Iganowicz-Car – II LO,
7. Maria Sokołowska – ZS nr 1,
8. Jan Żukowski – ZS nr 1,
9. Barbara Halina Onacewicz – Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim,
10. Katarzyna Małgorzata Pacewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim,
11. Zuzanna Syczewska – ZSS,
12. Irena Folwarska – PPP,
13. Agnieszka Toczko – I LO,
14. Anna Grygoruk – II LO,
15. Maria Pogorzelska – ZS nr 1,
16. Nadzieja Stepaniuk – ZS nr 4,
17. Elżbieta Kamieńska – ZSS,
18. Ewa Osipczuk – PPP.

zdjęcie: Pracownicy oświaty nagrodzeni przez starostę

Pracownicy oświaty nagrodzeni przez starostę

Dyrektor szkoły wyróżnił również nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 1:
1. Martę Gołębiewską-Szczykowską,
2. Ewę Dębicką,
3. Wandę Niewińską,
4. Beatę Misztal,
5. Martę Zalewską,
6. Katarzynę Walerian,
7. Zbigniewa Hryniewickiego,
8. Jolantę Szatyn,
9. Zenaidę Malinowską,
10. Irenę Pawlukiewicz,
11. Małgorzatę Niewińską.

zdjęcie: Gospodarz uroczystości Romuald Margański, dyrektor ZS nr 1

Gospodarz uroczystości Romuald Margański, dyrektor ZS nr 1

W imieniu nagrodzonych podziękowali dyrektor Margański i wicedyrektor Gołębiewska-Szczykowska.

zdjęcie: Część artystyczna w wykonaniu uczniów ZS nr 1

Część artystyczna w wykonaniu uczniów ZS nr 1

Młodzież z ZS nr 1 przygotowała, pod kierunkiem Marii Sokołowskiej, Katarzyny Walerian i Marty Zalewskiej, część artystyczną. Goście otrzymali słodkie upominki.

zdjęcie: Część artystyczna w wykonaniu uczniów ZS nr 1

Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej działającej przy ZS nr 1. W ich wykonaniu goście wysłuchali wiązanki melodii. Na pożegnanie orkiestra zagrała „Sto lat”.

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Leszek Zawadzki

Powrót na początek strony