Powiat Bielski 19. w kraju w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty”

Powiat Bielski w rankingu inwestycyjnym pisma samorządowego „Wspólnota” za lata 2016-2018 uplasował się na 19. miejscu w kraju. Jest to istotny awans, w poprzednich latach bowiem zajmowaliśmy 76. (2014-2016) i 54. pozycję (2015-2017).

Ilustracja do artykułu wspólnota - liderzy inwestycji.png

Obecnie wraz z czterema innymi powiatami naszego województwa – wysokomazowieckim, siemiatyckim, sokólskim i białostockim plasujemy się w ścisłej czołówce krajowych liderów samorządowych inwestycji.

Wyniki rankingu uwzględniają całość wydatków majątkowych poniesionych w analizowanym okresie, tj. w ciągu trzech lat. Taki sposób oceny zapewnia obiektywność i pewność ostatecznej weryfikacji badanych samorządów. Pozwala to bowiem na uniknięcie okresowych wahań ponoszonych przez nie wydatków związanych z realizacją znaczących inwestycji. Jak znaczne mogą być te wahania, pokazuje nam przykład Powiatu Bielskiego. W 2016 roku przeznaczył on na wydatki majątkowe kwotę 11 mln zł. Nieznaczny wzrost środków zanotowano w roku kolejnym (11,9 mln zł). Natomiast rok 2018 zamknięto rekordową kwotą 28 mln zł, co znacząco wpłynęło na pozycję w rankingu. Jak wynika z podanych przez „Wspólnotę” danych, Powiat Bielski w badanym okresie przeznaczył na każdego mieszkańca nakłady w wysokości 306,85 zł

Osiągnięty przez Powiat Bielski wynik cieszy tym bardziej, że w opinii redakcji „Wspólnoty” samorządom bardzo trudno było wejść do ścisłej czołówki, a to ze względu na niebywałą do tej pory ich aktywność inwestycyjną. Trzeba też brać pod uwagę drastyczny wzrost kosztów budowy dróg i obiektów, w istotny sposób ograniczający możliwości finansowe powiatów przy realizacji wszystkich zaplanowanych zadań.

 

pd

Powrót na początek strony