Porady konsumenckie w czasie epidemii koronawirusa

W okresie narodowej kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa nie zanikły problemy mieszkańców powiatu związane z naruszaniem ich praw należnych im jako klientom placówek handlowych i usługowych. Swoją pomoc nieprzerwanie świadczy im powiatowy rzecznik konsumentów.

Ilustracja do artykułu shopping-640.jpg

Od 3 kwietnia z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego usługi rzecznika świadczone były zdalnie. W tym czasie skorzystało z nich ok. 40 zainteresowanych klientów. Większości z nich wystarczyło udzielenie porad telefonicznie i poprzez wiadomości e-mail (30 osób), ale znalazły się też sprawy wymagające interwencji rzecznika. W pięciu przypadkach niezbędne okazało się bowiem wystąpienie do przedsiębiorców z żądaniem załatwienia sprawy. W dwóch sprawach konieczne zostały przygotowane pozwy sądowe.

W ubiegłym roku udzielono 965 porad, w tym 165 na piśmie. W 10 sprawach rzecznik sporządził pozwy sądowe dla konsumentów i uczestniczył w rozprawach, z czego dziewięć spraw zakończyło się korzystnie dla konsumentów, a w jednym przypadku zapadł wyrok negatywny.

 

pd

Powrót na początek strony