Podsumowanie pracy bielskich szkół ponadpodstawowych

Radni Rady Powiatu podczas obrad XI sesji 29 października br. zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny oraz o stanie przygotowań szkół do bieżącego roku. Z przedstawionego sprawozdania wyłania się pozytywny obraz powiatowej oświaty.

Ilustracja do artykułu 20191029_100230_HDR-640.jpg

Jakość kształcenia w placówkach oświatowych najłatwiej jest ocenić przez pryzmat zdawanych egzaminów, którymi w przypadku szkół ponadpodstawowych są matury. W naszych szkołach najlepsze wyniki mają w tym zakresie oba licea – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim i II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Zdawalność w tych szkołach ustaliła się na poziomie (odpowiednio) 98,53 i 95,65 proc. Jest to wynik zdecydowanie przewyższający średnią wojewódzką w tej kategorii, wynoszącą 93 proc.

Nieco słabiej przedstawia się zdawalność matur w technikach – 79,17 proc. w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim i 80 proc. w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Średnia wojewódzka wynosi 82,7 proc. Na dobrym poziomie natomiast pozostaje zdawalność egzaminów zawodowych.

dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

W sesji Rady Powiatu uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

Sukcesy liceów przełożyły się na ich mocną pozycję w 21. finale Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”. II LO uplasowało się na 346. pozycji, zdobywając srebrny znak jakości. Zajęło ono 12. miejsce w województwie podlaskim oraz w podrankingu olimpijskim pierwsze miejsce w województwie i 22. miejsce w Polsce. I LO zajęło 944. miejsce z brązowym znakiem jakości.

Na uwagę i uznanie zasługuje aktywność uczniów bielskich szkół podległych Powiatowi Bielskiemu. W ogólnopolskich konkursach i olimpiadach 10 z nich zajęło czołowe miejsca, w tym trzy zwycięskie. Ponadto pochwalić się możemy posiadaniem 18 laureatów i 17 finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Samorząd powiatowy dba o infrastrukturę oświatową, stale inwestując w nią znaczące środki finansowe. Przygotowując się do bieżącego roku szkolnego dokonano wielu prac remontowych i modernizacyjnych o łącznej wartości 3,2 mln zł. Najbardziej znaczącą dla oświaty inwestycją było oddanie do użytku hali sportowej przy I LO. Koszt jej budowy zamknął się kwotą dziewięciu mln zł.

 

pd

Powrót na początek strony