Podpisanie umowy na dotację dla szpitala

Dwudziestego drugiego maja br. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zawarta została umowa na udzielenie dotacji Powiatowi Bielskiemu.

Ilustracja do artykułu IMG_0916-640.jpg

Będzie ona przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów”. Stronami zawartej umowy są wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Powiat Bielski, w imieniu którego podpisy złożyli: starosta Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko i skarbnik powiatu Nina Tymińska. Przy podpisywaniu umowy obecna była dyrektor SPZOZ Bożena Grotowicz.

starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Umowę podpisuje starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Dotacja w kwocie 5,1 mln zł pochodząca z rezerwy ogólnej budżetu państwa pokryje większą część kosztów związanych z przebudową kuchni szpitalnej oraz utworzeniem na piętrze budynku centrum konferencyjnego i ośrodka szkoleniowego. Wartość całego zadania wyniesie ponad 6,5 mln zł, z czego prawie 1,3 mln zł stanowić będzie wkład z budżetu Powiatu, a 180 tys. zł będzie udziałem SPZOZ.

Dysponentem środków pozostanie Powiat Bielski, a realizatorem inwestycji – bielski SPZOZ.

 

pd, fot. spzoz

Powrót na początek strony