Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu 21 lutego 2019 r. zatwierdził plany naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2019/2020.

Ilustracja do artykułu plan naboru - kolaż 640.png

Plany naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
Liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum 3 lata 3 90
Liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej 4 lata 3 90


II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
Liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum 3 lata 3 90
Liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej 4 lata 3 90


Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa Zawód Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
Technikum na podbudowie gimnazjum Technik robót wykończeniowych w budownictwie 4 lata 1 30
Technik mechanik 4 lata 0,5 15
Technik pojazdów samochodowych 4 lata 0,5 15
Technikum na podbudowie szkoły podstawowej Technik robót wykończeniowych w budownictwie 5 lat 1 30
Technik mechanik 5 lat 0,5 15
Technik pojazdów samochodowych 5 lat 0,5 15
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata 0,5 15
Klasa wielozawodowa 3 lata 0,5 15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3 lata 1 30
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata 0,5 15
Klasa wielozawodowa 3 lata 0,5 15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3 lata 1 30


Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa Zawód Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
Technikum na podbudowie gimnazjum Technik żywienia i usług gastronomicznych 4 lata 1 30
Technik ekonomista 4 lata 0,5 15
Technik informatyk 4 lata 0,5 15
Technik rolnik 4 lata 0,5 15
Technik hotelarstwa 4 lata 0,5 15
Technikum na podbudowie szkoły podstawowej Technik żywienia i usług gastronomicznych 5 lat 1 30
Technik ekonomista 5 lat 0,5 15
Technik informatyk 5 lat 0,5 15
Technik rolnik 5 lat 0,5 15
Technik hotelarstwa 5 lat 0,5 15
Zaoczna szkoła policealna Technik rachunkowości 2 lata 1 30
Technik informatyk 2 lata 1 30


Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej 3 lata 1 14Kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Kwalifikacja Zawód Liczba uczniów
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych 25
Technik pojazdów samochodowych 25
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych 25
Technik pojazdów samochodowych 25
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych 25
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych Technik robót wykończeniowych w budownictwie 25
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 25
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych Technik robót wykończeniowych w budownictwie 25
Użytkowanie obrabiarek skrawających Operator obrabiarek skrawających 25
Technik mechanik 25


Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Kwalifikacja Zawód Liczba uczniów
Prowadzenie produkcji rolniczej Rolnik 25
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Technik rolnik 25


Dokumenty można składać w wybranej szkole od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.

 

agt, mcz, wch

Załączniki do strony

Powrót na początek strony