Pierwsze miejsce „Rolników” w olimpiadzie!

W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Ilustracja do artykułu OWiUR-18.jpg

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Alina Janocha z dyrektorem ZS nr 4 Bolesławem Hryniewickim

W eliminacjach wzięło udział 165 uczestników reprezentujących szkoły z 25 powiatów znajdujących się w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Patronat honorowy nad olimpiadą objęła rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk.

goście

Olimpijczycy rywalizowali w ośmiu blokach tematycznych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, architektura krajobrazu, weterynaria. Dwunastego kwietnia nastąpiło uroczyste rozpoczęcie eliminacji okręgowych. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Alina Janocha przedstawiła przewodniczących jury – pracowników naukowych uczelni – w poszczególnych blokach tematycznych.

kabaret

Występ szkolnego kabaretu

Na początku wszyscy uczestnicy olimpiady rozwiązywali test, zaś po obiedzie przystąpili do zadań praktycznych.

Przed uroczystym ogłoszeniem wyników 13 kwietnia odbyło się otwarcie nowej pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy później uczestniczyli też w gali wręczania nagród laureatom olimpiady: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim Anatol Grzegorz Tymiński, kierownik projektu Aneta Matłowska oraz członkowie jury w bloku gastronomia.

Podlaskie Kukułki

Podlaskie Kukułki

Uczniowie na uroczystość ogłoszenia wyników przygotowali program artystyczny – piosenkę w wykonaniu Weroniki Fiedoruk z klasy I TE, kabaret w wykonaniu Dawida Sarosiuka, Klaudiusza Kryńskiego, Adama Wildemana (II TE) i Pawła Sokołowskiego (II TZ) oraz występ zespołu Podlaskie Kukułki pod kierownictwem Mikołaja Turkowicza.

wręczenie upominków

Przed ogłoszeniem wyników głos zabrał dyrektor ZS nr 4 Bolesław Hryniewicki. Przedstawił on historię szkoły i obecną działalność. Podkreślił rolę współpracy szkół z uczelniami wyższymi. Następnie przewodnicząca Janocha ogłosiła listę 25 laureatów olimpiady w poszczególnych blokach tematycznych. Czterech uczniów ZS nr 4 znalazło się w gronie laureatów:
– I miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Jakub Rybak (III TZ),
– II miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Karol Łobasiuk (IV TZ),
– III miejsce w bloku gastronomia – Gabriela Kozak (IV TŻ),
– IV miejsce w bloku produkcja roślinna – Ireneusz Birycki (II TZ).

Przedstawiciele sponsorów wręczyli laureatom cenne nagrody rzeczowe.

wręczenie upominków

Nagrodzeni uczniowie w towarzystwie dyrektora Hryniewickiego, starosty Snarskiego i przewodniczącej Janochy

Gratulujemy zarówno uczniom jak i nauczycielom oraz życzymy powodzenia na szczeblu centralnym olimpiady, który odbędzie się w czerwcu w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Cieszymy się również z faktu, iż Zespół Szkół nr 4 zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół startujących w olimpiadzie. Dyrektor Hryniewicki odebrał z tej okazji puchar.

wręczenie upominków

Dyrektor Hryniewicki z pucharem za pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół startujących w olimpiadzie

Za wzorową organizację olimpiady przewodnicząca Janocha wręczyła upominki nauczycielom ZS nr 4: Annie Koladzie, Annie Radziewicz i kierownik internatu Marii Bednarczyk. Szczególne podziękowania otrzymał dyrektor Hryniewicki.

wręczenie upominków

Na zakończenie głos zabrał starosta Snarski, który podkreślił rolę nauki i rywalizacji, by stawać się coraz lepszym.

Olimpiada zakończyła się podziękowaniem dla instytucji i firm za wsparcie organizacji imprezy.

 

zs4, wch

Powrót na początek strony