Pięć mln zł na inwestycję w szpitalu!

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji 20 maja br. wprowadziła do budżetu Powiatu kwotę ponad pięciu mln zł.

Ilustracja do artykułu budynek kuchni 640.JPG

Budynek kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Pieniądze te są przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów”. Pozyskane środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

– Na przełomie marca i kwietnia br. Zarząd Powiatu złożył wniosek do premiera rządu RP o przydzielenie dotacji na zadanie, które realizowane byłoby w naszym szpitalu – informował radnych wicestarosta Piotr Bożko. – Bardzo się cieszymy, ponieważ w połowie ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy decyzję od wojewody podlaskiego przyznającą dotację w kwocie 5 097 159 zł na powstanie tego ośrodka. […] Całe zadanie będzie opiewało na wartość 6 550 780 zł, nasza dotacja (z budżetu Powiatu) wyniesie 1 274 290 zł, a 180 tys. zł będzie udziałem SPZOZ.

Wicestarosta wyjaśnił również, co zostanie objęte zakresem inwestycji. – Przebudowana zostanie kuchnia szpitalna wraz z utworzeniem na piętrze budynku centrum konferencyjnego, dodatkowej klatki schodowej i windy. Będą tam szkoleni dietetycy odpowiedzialni za wprowadzanie diet pacjentów szpitali. Mamy informacje, iż w kraju nie ma podobnego ośrodka, prowadzącego szkolenia praktyczne w tym zakresie. Naszym zamiarem jest jego stworzenie na bazie SPZOZ. Zostanie on przygotowany w sposób nowoczesny, z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych i epidemiologicznych.

Starosta Sławomir Jerzy Snarski informował z kolei o terminie realizacji zamierzonej inwestycji. – Zadanie to musimy skończyć w grudniu br. W związku z tym, że jeszcze w tym roku dotacja będzie musiała zostać rozliczona, już w marcu został warunkowo ogłoszony przetarg, do którego zgłosiło się dwóch wykonawców – informował starosta. – Gdybyśmy tego nie zrobili, nie byłoby szans na uzyskanie dotacji i terminowe zakończenie zadania.

 

pd

Powrót na początek strony