Otwarcie centrum kardiologii w Bielsku Podlaskim

Już niebawem osoby dotknięte chorobami serca, zwłaszcza zawałem, chorobą wieńcową czy ostrą niewydolnością krążenia otrzymają szybką pomoc w bielskim centrum kardiologii. Uroczystego otwarcia placówki dokonano 20 grudnia br.

Ilustracja do artykułu DSC_4395.JPG

Mieści się ona na terenie szpitala powiatowego, a jej właścicielem jest firma Scanmed. Bielskie centrum kardiologii zapewni ratunek i specjalistyczną opiekę medyczną przede wszystkim mieszkańcom południowej części województwa podlaskiego obejmującą powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz część powiatu wysokomazowieckiego. Szybszy niż dotychczas dostęp do tego typu placówki medycznej pozwoli z pewnością uratować znacznie większą liczbę pacjentów, których dotychczas transportowano do położonych dalej na północ ośrodków kardiologicznych w Białymstoku.

Otwarcie centrum kardiologii

Centrum kardiologii w Bielsku Podlaskim będzie dysponowało pracowniami zabiegowymi, np. hemodynamiczną, leczącą pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz elektroterapii i elektrofizjologii. Wyposażone będzie w najlepszej jakości sprzęt i zaplecze diagnostyczne. Zamiarem zarządu firmy Scanmed jest uczynienie z centrum ośrodka referencyjnego, a więc spełniającego najwyższe standardy medyczne. – W swojej działalności będziemy ściśle współpracować ze szpitalem, dokonaliśmy w tym zakresie szczegółowych ustaleń – informowała dyrektor departamentu kardiologii Scanmed Marcelina Kostrakiewicz. – Będziemy mogli świadczyć najwyższej jakości usługi z najlepszą kadrą medyczną, lekarską, pielęgniarską, techniczną oraz zapleczem administracyjnym.

starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

– Witamy w najlepszym szpitalu w województwie i jednym z najlepszych w kraju – przywitał wszystkich zgromadzonych starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski odwołując się do znakomitych wyników placówki osiągniętych w ostatnich rankingach. – Od lat staramy się wspólnie z jego dyrekcją i Radą Powiatu prowadzić go na najlepszym poziomie dlatego, że czujemy potrzeby naszych mieszkańców, by pomagać im w trudnych momentach ich życia. To jest właśnie istota naszej pracy.

poświęcenie oddziału

Starosta informował następnie o wszystkich prowadzonych ostatnio w bielskim szpitalu inwestycjach, podnoszących jakość leczenia i wpływających na komfort pacjentów. Wymienił tu budowę nowoczesnej kuchni ze stołówką i salą konferencyjną, centralną sterylizatornię, remont oddziału zakaźnego i opiekuńczo-leczniczego.

– Dziękując naszym partnerom z firmy Scanmed życzymy, aby jak najlepiej wpisali się w naszą koncepcję dobrego szpitala – zwracał się starosta do przedstawicieli firmy. – Deklarujemy współpracę partnerską przez duże „P”.

Uroczystość w szpitalu zgromadziła wielu znamienitych gości. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz Powiatu: starosta Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński oraz członek Zarządu Powiatu Zbigniew Jan Szpakowski. Dyrekcję szpitala reprezentowali dyrektor Bożena Grotowicz oraz zastępcy – Arsalan Azzaddin i Patrycja Sarnacka. Obecni byli liczni kapłani, w tym drohiczyński biskup senior Antoni Dydycz oraz arcybiskup bielski Grzegorz, przybyli wraz z towarzyszącymi im kapłanami. Dość licznie stawili się przedstawiciele środowiska medycznego i firmy Scanmed: prezes Scanmedu Hubert Bojdo, Marcelina Kostrakiewicz – dyrektor departamentu kardiologii Scanmed, a także Marzena Juczewska – zastępca dyrektora ds. medycznych Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, prof. Tomasz Hirnle – kierownik kliniki kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Renata Omilianowicz – przedstawiciel firmy Necor. Ponadto obecni byli liczni przedstawiciele samorządów, służb mundurowych oraz lekarze i pracownicy bielskiego szpitala.

pokój oddziałowy

Główną częścią ceremonii otwarcia było symboliczne przecięcie wstęgi, dokonane przez obu biskupów, dyrektor szpitala, prezesa Scanmedu i starostów. Następnie kapłani dokonali poświęcenia ikon wręczonych przedstawicielom nowo otwartego ośrodka oraz poświęcili jego pomieszczenia i aparaturę.

Bielskie centrum kardiologii rozpocznie leczenie pacjentów niezwłocznie po zawarciu kontraktu z NFZ. W chwili obecnej trwa proces kontraktowania.

Do przedstawicieli dyrekcji szpitala i władz Powiatu ciepłe słowa skierowała dyrektor Kostrakiewicz. – Jest mi niezmiernie miło być na ziemi podlaskiej, bo ludzi których tu spotkałam, chciałabym spotykać do końca swoich dni. Centrum kardiologii na Podlasiu powstało tylko z tego względu, że są tu tacy ludzie.

 

pd

Powrót na początek strony