Oświata w powiecie bielskim w 2019 roku

Dziedzina edukacji w powiecie bielskim jest jednym z ważniejszych priorytetów w polityce lokalnej jego władz. Świadczy o tym m.in. wysokość nakładów przeznaczanych corocznie na oświatę.

Ilustracja do artykułu Oświata - fizyka).jpg

W ubiegłym roku była to kwota 22,7 mln zł na zadania bieżące (37 proc. wszystkich wydatków budżetowych Powiatu) oraz 3,7 mln zł na zadania inwestycyjne. Do wykonania zadań oświatowych pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 3,3 mln zł.

Stan powiatowej oświaty obrazują jej osiągnięcia. Szczególną pozycję osiągnęły tu dwa licea, które w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zdobyły: srebrny znak jakości – II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, brązowy znak jakości – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Pochwalić się też mogą one wysoką zdawalnością matur osiągając średnią 98 proc. (przy 93 proc. w województwie). Także nasze szkoły zawodowe mogą się poszczycić dobrą zdawalnością egzaminów zawodowych osiągając średni wynik na poziomie 79,5 proc.

Istotne są także osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. I LO posiada trzech finalistów i pięciu laureatów olimpiad i konkursów, II LO – 10 finalistów i ośmiu laureatów. Uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim zajął czwarte miejsce w finale Ogólnopolskiej XX Olimpiady Techniki Samochodowej (drużynowo szkoła uplasowała się na szóstym miejscu w Polsce). Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim z kolei zajmuje 17. miejsce w Rankingu Wojewódzkim Techników 2020, szóste miejsce w kraju w kategorii „Najlepsza szkoła” w XLIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz czwarte miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0”. Jeden uczeń został finalistą, a pięciu – laureatami olimpiad. Także Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim może pochwalić się swoimi uczniami, którzy zdobyli 16 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich oraz zajęli czołowe miejsca w turniejach sportowych.

Uwagę opinii publicznej w ubiegłym roku przykuły spektakularne wydarzenia, które miały miejsce w I LO. Pierwszego września dokonano uroczystego otwarcia hali sportowej (inwestycja o wartości 10 mln złotych). Wcześniej podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez absolwentów – uczestników XI zjazdu w 100-lecie powołania szkoły.

Istotne były także inne wydarzenia w bielskich szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych. ZS nr 1 kontynuował realizację projektów: „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” (wartość 4,7 mln zł), „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażanie na potrzeby kształcenia praktycznego” (2 mln zł), „Dobry zawód – fajne życie” (3,5 mln zł) oraz dokonał modernizacji stacji diagnostycznej ze środków budżetowych Powiatu Bielskiego (200 tys. zł). ZS nr 4 dokonał remontu i wyposażenia warsztatów szkolnych na kwotę 484 tys. zł. Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim otworzyła kolejny etap działalności w nowej siedzibie. Placówka ta w ubiegłym roku wykonała 1270 diagnoz, wydała 444 orzeczeń i opinii, zrealizowała projekt „Za życiem” (ok. 400 tys. zł), pełniąc w powiecie bielskim funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

 

pd

Powrót na początek strony