Ostatnia sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Szesnastego października na ostatniej sesji obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim V kadencji. Dla radnych był to normalny dzień pracy, prowadzono więc ożywioną dyskusję na tematy zawarte w porządku obrad. Niespodziankę natomiast przyniosło jej zakończenie.

Ilustracja do artykułu ostatnia sesja 1.jpg

Głosowanie podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Zgodnie z realizowanym porządkiem sesji, radni zapoznali się z informacją na temat realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny oraz przygotowań do nowego roku. Podjęto także szereg uchwał, w tym jedną szczególną, bo dotyczącą zmiany statutu powiatu. Temat ten wzbudził szczególne zainteresowanie radnych ze względu na zakres dokonywanych zmian. Podczas ożywionej dyskusji starosta Sławomir Jerzy Snarski wyjaśnił radnym wyrażającym wątpliwości, iż wszystkie zmiany podyktowane są wejściem w życie znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym. Argument ten wyjaśnił sytuację i zakończył dyskusję. Ponadto radni podjęli uchwały: w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi, uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmiany wieloletniej prognozy budżetowej oraz w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.

Rada Powiatu V kadencji

Rada Powiatu V kadencji

Sesję zakończyło podsumowanie czteroletniego okresu V kadencji Rady Powiatu dokonane przez starostę Snarskiego. Miłą niespodzianką dla radnych i zaproszonych gości było wręczenie pamiątkowych gadżetów.

 

pd

Powrót na początek strony