Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018

Od 15 do 21 października 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowym Centrum Kariery po raz kolejny podejmuje działania doradcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Ilustracja do artykułu otk.png

OTK to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku tydzień kariery odbywa się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia!”. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w analizie predyspozycji, planowaniu dalszej edukacji, rozwoju, pracy, kariery. Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do zainteresowanych osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów i studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o perspektywach rozwoju oraz własnych predyspozycjach zawodowych.

W ramach OTK przewidywane są różne formy wsparcia doradczego i informacyjnego: spotkania grupowe informacyjne i warsztatowe, konsultacje indywidualne.

logo

Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma zgłoszenia/kontakt
Grupowe informacje zawodowe: „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę”. Spotkania z udziałem Doradcy EURES z WUP w Białymstoku poniedziałek, 15 października 8.45 – 10.30 Zajęcia prowadzone na terenie szkoły, zgłoszonej do udziału Osobiście w siedzibie urzędu, pokój 303, lub telefonicznie – tel. 85 833 27 11
Grupowa sesja doradcza: „Samopoznanie-badanie preferencji zawodowych” organizowana przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Bielsku Podlaskim wtorek, 16 października 12.00 – 15.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 301 Telefonicznie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, tel. 85 833 26 74
Grupowa porada zawodowa adresowana do młodzieży uczącej się: „Planuję i działam skutecznie” organizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim. 9.00 – 14.00 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, sala nr 7 Osobiście lub telefonicznie w MCK – tel. 85 730 00 83
Grupowa porada zawodowa „Warsztaty z umiejętności społecznych” organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim środa, 17 października 9.00 – 13.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, sala 301 Osobiście w siedzibie urzędu, pokój 303, lub telefonicznie – tel. 85 833 27 11
Spotkanie z doradcą EURES z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku w ramach grupowej informacji zawodowej adresowanej do młodzieży poszukującej pracy: „Praca i nauka w krajach Unii Europejskiej” organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim czwartek, 18 października 8.30 – 13.00 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, sala nr 7 Osobiście w MCK lub telefonicznie – tel. 85 730 00 83
Grupowa sesja doradcza: „Samopoznanie-badanie preferencji zawodowych” organizowane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Bielsku Podlaskim czwartek, 18 października 12.00 – 15.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 301 Telefonicznie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, tel. 85 833 26 74
Dzień otwarty w Biurze Projektu: „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” piątek, 19 października 9.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 301 Osobiście w siedzibie urzędu, sala 310, lub telefonicznie – tel. 85 833 27 08
Punkt informacyjno-rekrutacyjny dotyczący możliwości rozwoju i uzupełniania kwalifikacji zawodowych
Biuro Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.
9.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 301 Osobiście w siedzibie urzędu, pokój 303 lub telefonicznie – tel. 85 833 27 11
Indywidualne konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego adresowane do młodzieży uczącej się oraz poszukującej pracy organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim sobota, 20 października 9.00 – 13.00 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, sala nr 7 Osobiście w MCK lub telefonicznie – tel. 85 730 00 83

 

Alina Pawluczuk

Powrót na początek strony