Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, kierowana przez starostę bielskiego, na posiedzeniu 11 grudnia br. dokonała oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim w mijającym 2017 roku.

Ilustracja do artykułu 20171211_090134_HDR 640.jpg

Podsumowując stan bezpieczeństwa komisja stwierdziła, iż jest on stabilny i nie zanotowano zdarzeń, które w drastyczny sposób spowodowałyby obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Uczestniczący w spotkaniu funkcjonariusze bielskiej komendy policji przedstawili efekty swojej pracy w okresie styczeń – listopad br. Wynika z nich jednoznacznie, iż rośnie poziom bezpieczeństwa w powiecie, a liczba zagrażających mu zdarzeń generalnie spada. W roku bieżącym policja podejmowała 2786 interwencji, tj. o 640 mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Co warte uwagi – spadła ilość interwencji tzw. domowych – z 613 w roku 2015 do 499 w roku bieżącym. Niepokój budzi natomiast nieznaczny wzrost ilości stwierdzonych przestępstw – z 324 w roku 2016 do 355 w roku bieżącym, oraz wzrost procentowego udziału czynów osób nieletnich z 4,3 proc. w roku 2016 do 8,1 proc. w roku bieżącym. Zauważyć jednak należy, iż wzrosła także wykrywalność przestępstw – aktualnie wykryto 222 przypadki, przy 219 w roku ubiegłym.

Stabilna sytuacja pod względem bezpieczeństwa panuje w ruchu drogowym. Nie wzrosła liczba wypadków, zarejestrowano 29 zdarzeń, w których zmalała wprawdzie liczba zabitych (siedem ofiar), ale wzrosła liczba rannych – 43 osoby (w roku 2016 – 29 rannych). Spadła także liczba kolizji drogowych – z 515 w roku 2016 do 497 w roku bieżącym. Najwięcej wypadków miało miejsce na terenie miasta i gminy Bielsk Podlaski, a także gminach Brańsk i Orla. Nieznacznie wzrosła ilość zatrzymanych kierowców jeżdżących na „podwójnym gazie” – z 82 w roku ubiegłym do 88 w roku 2017. Jest to wynik wzrostu ilości kontroli drogowych i badania stanu trzeźwości kierujących pojazdami. W roku 2017 przeprowadzono 19 614 kontroli, tj. o 864 więcej niż w roku 2016. Stwierdzić też należy wzrost ilości wykroczeń popełnianych przez pieszych, których odnotowano 723, przy 606 w minionym roku. Bielscy policjanci większą uwagę przykładają także do stanu technicznego pojazdów, czego efektem było zatrzymanie 624 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów (545 w roku 2017). Podobnie zwiększyła się liczba zatrzymanych praw jazdy – 137 w roku bieżącym, przy 108 w roku ubiegłym.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest narzędziem starosty służącym do realizacji jego zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. W jej skład oprócz starosty jako przewodniczącego wchodzą: wicestarosta, sekretarz powiatu, przewodniczący rady powiatu, prokurator rejonowy, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz kierownik referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego.

 

pd

Powrót na początek strony