Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Trzynastego października br. w Zespole Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ilustracja do artykułu 081218-obchody1.jpg

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił starosta Sławomir Jerzy Snarski

Dyrektor szkoły Henryk Barwiński przywitał przybyłych na uroczystość: dyrektorów szkół i nauczycieli z terenu powiatu bielskiego, starostę Sławomira Jerzego Snarskiego, wicestarostę Piotra Bożkę oraz naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Anatola Grzegorza Tymińskiego. Następnie młodzież z Zespołu Szkół zaprezentowała swoim „psorom” przygotowany specjalnie na tę okoliczność montaż słowno-muzyczny.

Starosta Snarski w swoim przemówieniu podkreślił, iż tegoroczne uroczystości odbywają się w Rudce w Zespole Szkół Rolniczych, bo już jesienią przyszłego roku placówka będzie świętowała swój 50. jubileusz. Starosta przekazał pracownikom oświaty wyrazy szacunku za trud włożony w kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz życzył radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wyróżnionym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom zostały wręczone nagrody. Otrzymali je nauczyciele: Grażyna Wdowiak (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim), Andrzej Stepaniuk (II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim), Wiera Sidewicz (II LO), Włodzimierz Wawulski (II LO), Zbigniew Rzepniewski (Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim), Bogusława Anna Malinowska-Grodzka (Zespół Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim), Barbara Halina Onacewicz (ZS nr 3), Michał Warmijak (Technikum nr 2 w Rudce), Grażyna Zawalich (Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim), Halina Gierasimowicz (ZS nr 4), Alina Malko (Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim), Jan Żukowski (Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim), Bożena Hryniewicka (Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim), Barbara Szpalerska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim), Janina Komar (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce), Elżbieta Romanowicz (ZSR), Barbara Szymańczyk (ZSR), Helena Warmijak (ZSR), Sławomir Radulski (ZSR), Anna Rogożyńska (ZSR).

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody starosty otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: Bożena Łuszczyńska (I LO), Wacław Łukaszuk (ZS nr 1), Marek Skrzyniarz (ZS nr 3), Mirosław Nowicki (ZS nr 4), Aleksander Topolewski (ZSS), Józef Niewiński (CKP), Dorota Wróblewska (ZSR), Andrzej Paprocki (ZSR), Janina Ostrowicka (ZSR) oraz Michał Karpiński (ZSR).

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Powrót na początek strony