Niezagrożone pozwolenia na budowę

Mimo epidemii koronawirusa aktywny pozostaje Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, świadcząc swoje usługi mieszkańcom powiatu. Bez względu na sytuację wydawane są pozwolenia na budowę, dzienniki budowy czy też świadectwa legalizacji pozyskania drewna w lasach niepaństwowych.

Ilustracja do artykułu budowa-640.jpg

Ze względu na występujące zagrożenie zakażeniem na nowo przeanalizowano rozdział obowiązków i podzielono Wydział na dwie grupy realizujące zadania zdalnie i miejscowo, aby zapewnić mieszkańcom powiatu nieprzerwaną obsługę w sprawach nie cierpiących zwłoki.

W chwili opracowywania niniejszej informacji w trakcie rozpatrywania pozostaje 10 spraw z zakresu ochrony środowiska i około 56 z zakresu architektoniczno-budowlanego. Ogółem od 3 kwietnia br., tj. od chwili wystąpienia pierwszego przypadku choroby wywołanej wirusem Covid-19 na terenie powiatu, wydano 92 decyzje administracyjne o różnorodnym charakterze. Najwięcej z nich dotyczyło pozwoleń na budowę – 14 decyzji. 12 aktów stanowiło zaświadczenia o objęciem działki uproszczonym planem urządzenia lasu, klientom przekazano też 11 dzienników budowy oraz wydano po 10 decyzji w sprawach z zakresu zgłoszenia robót budowlanych i świadectwa legalizacji pozyskania drewna w lasach niepaństwowych. W związku z prowadzoną wycinką drzew przeprowadzono siedem wizji lokalnych w terenie, w pięciu przypadkach zezwolono na ich usunięcie. Mniejsza ilość spraw dotyczyła np. wydania kart wędkarskich, rejestracji sprzętu pływającego, czy też obwieszczeń o pozwoleniach wodnoprawnych.

 

ag, pd

Powrót na początek strony