Narodowe Święto 3 Maja

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziła wielu mieszkańców powiatu na zorganizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych uroczystościach.

Ilustracja do artykułu IMG_7913 sb.JPG

Narodowe Święto 3 Maja obchodzono jak zwykle poprzez udział w nabożeństwach i mszach w bielskich cerkwiach i kościołach oraz w głównych powiatowych uroczystościach przy pomniku Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.

starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Gospodarz uoczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski wygłasza przemówienie do mieszkańców powiatu

Ustawa zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. stała się dla przyszłych pokoleń Polaków drogowskazem moralnym i patriotycznym wskazując na wartości, które należy wcielać w życie, by uczynić nasz kraj wolnym, silnym i spójnym wewnętrznie. Motyw tych wartości przewijał się zarówno w homilii wygłoszonej podczas mszy św. w bazylice pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja przez ks. kan. Zbigniewa Domirskiego, jak i w przemówieniu starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego wygłoszonym podczas głównej części uroczystości. Ks. Domirski – proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel – wskazywał na tradycyjne wartości chrześcijańskie, takie jak wiara, przestrzeganie dekalogu, patriotyzm, czy też świętość życia rodzinnego. Stanowią one fundament naszej narodowej tożsamości i decydują o losach narodu. Starosta natomiast temat wartości oparł na elementach świeckich, tj. na przestrzeganiu ustaw i praw, nienaruszalności trójpodziału władz, uczciwej pracy i służbie na rzecz całego społeczeństwa i kraju.

występ artystyczny

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Powiatowe uroczystości Narodowego Święta 3 Maja przy pomniku Niepodległości Polski rozpoczęło uroczyste podniesienie flagi państwowej, dokonane przez poczet flagowy 14. batalionu lekkiej piechoty I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej dowodzony przez ppor. Macieja Mościckiego. Nastąpiło to przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” odegranego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Następnie starosta Snarski wygłosił przemówienie do mieszkańców powiatu, które poprzedziło program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem, jako wyraz hołdu dla twórców Konstytucji 3 Maja i wszystkich, którzy pielęgnowali i wcielali w życie jej dziedzictwo.

składanie wiązanek

składanie wiązanek

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowano także w innych miejscowościach na terenie powiatu bielskiego. Obchodzono je m.in. w Brańsku oraz w Szmurłach. Do uczestników tych uroczystości na ręce organizatorów starosta skierował osobiste listy z życzeniami i podziękowaniami za zaproszenie.

pomnik Niepodległości Polski

 Więcej zdjęć z uroczystości w galerii.

 

pd, fot. Sebastian Bendella

Powrót na początek strony