Nabór do komisji opiniującej oferty w konkursie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w Powiecie Bielskim w 2019 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ilustracja do artykułu logo-1356082_640.jpg

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 25 października 2018 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

mm

Powrót na początek strony