Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w powiecie bielskim w 2020 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ilustracja do artykułu 1024npp.jpg

Formularze zgłoszeniowe na członka komisji konkursowej można składać do 24 października 2019 r. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego.

 

mm

Powrót na początek strony