Miliony złotych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kursy językowe i informatyczne, kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych, a także studia podyplomowe – ponad 40 mln zł z funduszy unijnych zostanie przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego regionu.

Ilustracja do artykułu IMG_9306_640.JPG

Liderem projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” jest Miasto Łomża, a partnerami: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Łomżyński oraz Powiat Zambrowski.

Przekazanie umowy beneficjentom odbyło się 25 sierpnia w łomżyńskim ratuszu. Powiat Bielski reprezentował starosta Sławomir Jerzy Snarski. Ponadto w uroczystości udział wzięli m.in.: marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, członek zarządu województwa Stefan Krajewski, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy Janina Mironowicz oraz prezydent miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.

zdjęcie: Miliony złotych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców

Miasto Łomża, jako lider tego projektu, otrzymało na jego realizację dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w wysokości 40 798 358 zł, zaś całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 45,5 mln zł. Projekt potrwa do czerwca 2020 r. To największy projekt unijny, jaki będzie realizowany w subregionie w obszarze edukacji i rynku pracy w całej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Procedurę konkursową koordynował Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Dyrektor WUP Janina Mironowicz podkreśliła, że projekt, który będzie realizowany w Subregionie Łomżyńskim, jest jedyny w skali kraju. Obejmuje m.in. szkolenia/kursy informatyczne, językowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych oraz studia podyplomowe. Województwo Podlaskie jest jedynym województwem w kraju, które w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym ma taką ofertę.

zdjęcie: Miliony złotych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców

Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z takiego wsparcia, jak:

  • Poddziałanie 3.2.1 – bony na szkolenia/kursy związane z informatyką oraz językami obcymi, a także studiami podyplomowymi. Osoba zgłaszająca się do projektu może liczyć na wsparcie do maksymalnej wysokości 9000 zł. Bony przeznaczone są dla osób pełnoletnich, bez względu na status: zarówno dla pracujących, jak i bezrobotnych. Preferencje przewidziane są dla osób powyżej 50. roku życia oraz tych, którzy nie mają wykształcenia wyższego;
  • Poddziałanie 3.2.2 – bony na szkolenia/kursy nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe. W tym wypadku mieszkańcy m.in. powiatu bielskiego mogą liczyć na wsparcie do kwoty 15 000 złotych. Bony przeznaczone są dla osób pełnoletnich, bez względu na status: zarówno dla pracujących, jak i bezrobotnych. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Wkład własny uczestnika projektu wyniesie około 10-12 proc. wartości przyznanego wsparcia.

Siedziba Subregionalnego Biura Obsługi mieści się przy ul. Widowskiej 1, tel.: 85 833 10 92 (dla poddziałania 3.2.1 RPO), 85 833 40 09 (dla poddziałania 3.2.2 RPO).

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

 

logo: Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mm, ms

Powrót na początek strony