Majątek Powiatu Bielskiego

Na prawie 226 mln zł wyceniono majątek Powiatu Bielskiego. W jego skład wchodzą grunty, budynki oraz mienie ruchome. Informację w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu przyjął Zarząd Powiatu.

Ilustracja do artykułu majątek-kolaż640.jpg

Najbardziej wartościowym składnikiem mienia Powiatu są obiekty inżynierii drogowej i wodnej, a więc przed wszystkim mosty. Ich łączna wartość wynosi 133 mln zł. Ponad 77 mln zł warte są budynki, w tym mieszkalne (8 mln zł). Na tym tle skromniej wypada zasób gruntów, których Powiat posiada w swoim zasobie ponad 3,1 mln mkw. Wyceniono je na kwotę 9,8 mln zł. Większość z nich stanowią grunty wchodzące w skład dróg powiatowych – blisko 2,4 mln mkw. o wartości 3,3 mln zł.

W skład mienia ruchomego Powiatu wchodzą różnego rodzaju narzędzia, przyrządy, maszyny i pojazdy, urządzenia techniczne i kotłownie. Zasoby te oszacowano na kwotę 12 mln zł. Warto jednak zauważyć, że ich wartość brutto (czyli początkowa) wynosiła ponad 50 mln zł.

Powiat osiąga dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Są to przede wszystkim korzyści uzyskiwane w wyniku przekazywania nieruchomości w najem lub dzierżawę oraz sprzedaży składników majątkowych. W ubiegłym roku w tej kategorii dochodów wpłynęło do budżetu Powiatu blisko 686 tys. zł.

 

pd, wch

Powrót na początek strony