Konsultacje dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłosił konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Ilustracja do artykułu 190206hands-2847508_640.jpg

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 1 do 18 września 2020 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

mb

Powrót na początek strony