Jubileusz bielskiego sanepidu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim liczy sobie już 65 lat. Drugiego października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się z tej okazji uroczysta gala z udziałem gości i pracowników Stacji. Udział w niej wzięli także starosta bielski Sławomir Snarski i wicestarosta Piotr Bożko.

Ilustracja do artykułu IMG_6748.JPG

– Wy, jako pracownicy Stacji, jesteście Judymami współczesnych czasów, takimi Judymami byliście też w przeszłości – mówił wicestarosta Piotr Bożko do byłych i obecnych pracowników bielskiego sanepidu, nawiązując do powieści „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. – Całe życie pracowaliście, by poprawić jakość życia ludzi. To pozytywistyczna praca, która nigdy się nie kończy, bo ogólnie rozumiane bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo zdrowotne, jest drugim elementem na piramidzie potrzeb ludzi. Wasza służba właśnie temu służy, aby było ono jak najlepsze.

sala

Niewiele wiadomo na temat przedwojennych instytucji służących ochronie przeciw epidemiologicznej. Dopiero czasy powojenne przyniosły intensywne działania w tym zakresie. W roku 1946 powołano do życia kolumny przeciwepidemiczne, z których jedna powstała w Bielsku Podlaskim. Siedzibą powiatowej kolumny sanitarno-epidemiologicznej do 1954 roku był drewniany budynek przy ul. Jagiellońskiej. Od tegoż roku funkcjonowała tu już nowo utworzona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, która w 1956 roku przeniesiona została do siedziby wydziału zdrowia przy ul. Kopernika. Pierwszym powiatowym inspektorem sanitarnym w tym czasie był starszy felczer medycyny Józef Sajewicz. Pierwszą pielęgniarką stacji była Lidia Pisanko, a statystykiem – Zofia Pęska. Pozostałymi pracownikami byli: Eugeniusz Fiedorowicz, Jan Kondrat, Wincenty Aleksandrowicz, Eugeniusz Drożyński, Antoni Rokosz i Tadeusz Cisek. Kolejnymi inspektorami sanitarnymi byli Józef Kulik (1959-1963) i Zofia Wisłowska (1963-1979). XXI wiek przyniósł ograniczenie kompetencji powiatowej stacji. Pozostawiono jej działania wyłącznie w ramach nadzoru sanitarnego. Przez ostatnie lata stacją kierowali inspektorzy: lek. med. Anna Topolewska (1979 -1999, 2002-2003), lek. med. Magdalena Leszczyńska (1999-2002, 2007-2017), lek. med. Irena Marcinowicz (2004-2006) oraz od grudnia 2017 roku do dziś mgr inż. specjalista ds. higieny i epidemiologii Marzenna Perzyna. Historię i bieżącą działalność stacji w prezentacji przedstawiły Ewa Tarasiuk i Sylwia Radkiewicz.

występ uczniów

– Inspekcja sanitarna w Bielsku Podlaskim należy do jednej z czołowych stacji powiatowych na polu swojej statutowej działalności – oceniła wojewódzki inspektor sanitarny Elżbieta Kraszewska.

wicestarosta

Jubileuszowa uroczystość przebiegła w miłej, niemal rodzinnej atmosferze. Z pewnością przyczyniło się do tego liczne przybycie byłych i obecnych pracowników Stacji, doskonale się przecież znających. Spotkanie to umilało swoimi występami grono uczniów bielskiej szkoły muzycznej, którzy zainicjowali uroczystość pięknym wykonaniem wokalnym hymnu narodowego. Wśród znamienitych gości nie zabrakło wspomnianych już starostów, wiceburmistrz Bielska Podlaskiego Bożeny Zwolińskiej, dziekana bielskiego ks. Leoncjusza Tofiluka i towarzyszącego mu ks. Andrzeja Mińko, wojewódzkiego inspektora sanitarnego Kraszewskiej, dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Dominika Maślacha i wielu innych.

nagrodzone

Jubileusz stał się okazją do złożenia przez inspektor Perzynę podziękowań licznemu gronu osób za udzielane powiatowej Stacji wsparcie organizacyjne, materialne i merytoryczne. Podziękowania odebrali m.in.: starostowie oraz kierownicy jednostek i służb podległych Powiatowi Bielskiemu: Bożena Grotowicz (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim), Leszek Aleksiejuk (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim), Urszula Kitlas (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim), Wojciech Macutkiewicz (policja), Waldemar Kudrewicz (straż pożarna), Andrzej Stepaniuk (II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Tarszkiewicza w Bielsku Podlaskim) oraz Romuald Margański (Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim). Podziękowania z rąk swojej przełożonej otrzymali także pracownicy Stacji, którzy odwdzięczyli się jej upominkiem, gratulacjami i życzeniami.

zdjęcie pamiątkowe

Starostowie złożyli na ręce pani inspektor okolicznościowy grawerton, zawierający podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz społeczności lokalnej. – Obchodzimy dziś stulecie samorządów i służb sanitarnych oraz wielu innych instytucji, co związane jest z setną rocznicą naszej niepodległości – mówił starosta Snarski, zwracając uwagę na umiejscowienie jubileuszu 65-lecia bielskiej Stacji w obchodach 100-lecia służb sanitarnych. – Jest pewna ciągłość pokoleniowa, musimy więc mieć szacunek do wszystkich, którzy byli przed nami. Tak jak mamy szacunek do naszych współpracowników, tak też musimy go mieć do tych, którzy już odeszli, są na emeryturze – tych którzy te służby tworzyli. Ta historyczna ciągłość jest w różnych instytucjach, tak jak w rodzinie. To bardzo ważne, bo dzięki temu możemy mieć do siebie nawzajem zachować szacunek i znać swoje miejsce – tu i teraz.

zdjęcie pamiątkowe

Spotkanie zakończyło się wykładem lekarz medycyny diabetolog Małgorzaty Pietrzak-Zakrzewskiej na temat cukrzycy oraz jubileuszowym tortem.

– Dzisiejszy jubileusz to dla mnie sukces osobisty i zawodowy – w krótkim wywiadzie podsumowała uroczystość inspektor Perzyna. – Jest to pierwszy w historii obchodzony przez Stację jubileusz, podczas którego mogliśmy podziękować swoim pracownikom i naszym emerytom, gdzie mogłam zaznaczyć wielokierunkowość działania Stacji, wykonywane zadania statutowe, ilość pracy, którą wkładamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Jest to tez powód do radości, do spotkań i retrospekcji. Możemy wspomnieć naszych pionierów, którzy zakładali Stację, tworzyli inspekcję i którzy nadal na jej rzecz pracują. Jest to też powód do dumy, bo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna trwa w Bielsku już 65 lat, a służby sanitarne nadal są potrzebne.

 

pd

Powrót na początek strony