Jan Paweł II w oczach dziecka – wyniki III konkursu

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego, Dekanat Bielski oraz Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie mają przyjemność poinformować o wynikach III edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II w oczach dziecka” pod honorowym patronatem biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza oraz starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

Ilustracja do artykułu 081016-jan_pawel_ii01.jpg

Jury konkursu

W trzeciej edycji konkursu wzięły udział dzieci i młodzież z diecezji drohiczyńskiej nadsyłając blisko 800 prac. Na wielu z nich Jan Paweł II jest w otoczeniu młodych, roześmianych ludzi. Oznacza to, że Ojciec Święty był im bliski i otaczał swoim ojcowskim ramieniem.

Prace potwierdzają, że młodzi przywiązują wielką wagę do słów Ojca Świętego, do jego nauczania. Jan Paweł II zachęcał młodzież, aby nie lękała się młodości, piękna i szczęścia. Tą radość widać w tęczy kolorów użytych przez młodych artystów. Papież jawi się też jako wychowawca, który stawia młodym wymagania, przestrzega przed nałogami, prosi, aby nie schodzili na złą drogę.

Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom i młodzieży za tak liczny udział w konkursie, który jest wyrazem pamięci o Janie Pawle II. Rodzicom, katechetom i nauczycielom za zaangażowanie. Wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji konkursu. Szczególne podziękowania składamy na ręce biskupa oraz starosty, którzy już po raz trzeci objęli patronat nad konkursem, dając wyraz swego poparcia dla inicjatywy.

Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w bielskim Muzeum. Serdecznie zapraszamy.


Nagrodzeni i wyróżnieni


Kategoria I (przedszkola)

Klaudia Minasyan

I miejsce – Klaudia Minasyan, Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Katarzyna Żebrowska

Aga Świć

II miejsce – Aga Świć, Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce,
opiekunowie: Alina Lipczyńska, Beata Sakowska

Weronika Bosiacka

III miejsce – Weronika Bosiacka, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bielsku Podlaskim, opiekunowie: Agnieszka Kośko, Ewa Olszewska

Wyróżnienia: Karolina Borowik, Koło Plastyczne „Mały Artysta”, Przedszkole nr 2 w Hajnówce, opiekunowie: Joanna Baczyńska, Barbara Kiślak; Ola Czapska, Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Katarzyna Żebrowska; Bartosz Gralik, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Beata Osial; Natalia Kulińska Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewe, opiekun: Elżbieta Bogaj.


Kategoria II (klasy I-III szkoły podstawowej)

Kamila Niemyjska

I miejsce – Kamila Niemyjska, SP w Starym Radziszewie, opiekun: Elżbieta Golińska

Aleksandra Wawreniuk

II miejsce – Aleksandra Wawreniuk, SP nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, opiekun: Barbara Galicka

Gabriela Całun

III miejsce – Gabriela Całun, Koło Plastyczne Gobelinek, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim,
opiekun: Alina Jakubowska

Wyróżnienia: Jakub Gołębiewski, SP w Kalinowcu, opiekun: Anna Boguszewska; Patrycja Niemyjska, SP im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, opiekun: Barbara Łobasiuk; Łukasz Pietrzykowski, Koło Plastyczne „Gobelinek”, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, opiekun: Alina Jakubowska; Sara Rawińska, Zespół Szkół w Boćkach, opiekun: Ewa Sajewicz; Kaja Wieremiejuk, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. Katarzyna Sarna; Krystian Adam Wieśniuk, Koło Plastyczne „Gobelinek”, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, opiekun: Alina Jakubowska; Izabela Łopuska, Koło Plastyczne, Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, opiekun: Maria Murawska.


Kategoria III (klasy IV-VI szkoły podstawowej) – prace nagrodzone

Julia Urszula Skiepko

Julia Urszula Skiepko, Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,
opiekun: Barbara Skiepko

Ewelina Żarska

Ewelina Żarska, Koło Plastyczne Gobelinek, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim,
opiekun: Alina Jakubowska

Wyróżnienia: Aneta Bielicka, SP w Poświętnem, opiekun: Krystyna Adamek; Piotr Jóźwiak, Publiczna SP w Skrzeszewie, opiekun: Wiesława Kaługa; Diana Rawińska, Zespół Szkół w Boćkach, opiekun: Elżbieta Lewandowska.


Kategoria IV (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

Agnieszka Puchalska

I miejsce – Agnieszka Puchalska, Zespół Szkół w Boćkach, opiekun: Elżbieta Lewandowska

Edyta Kosińska

II miejsce – Edyta Kosińska, Publiczne Gimnazjum w Grodzisku, opiekun: Dorota Kobus

Martyna Mańko

III miejsce – Martyna Mańko, Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach, opiekun: ks. Marek Żarski

Wyróżnienia: Katarzyna Ślósarz, Publiczne Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Oleksinie, opiekun: Lucyna Kazimierska, Jakub Supeł, Gimnazjum w Miedznie, opiekun: ks. Roman Smuniewski, Beata Panufnik.


Kategoria V (szkoły specjalne)

Bartosz Szpakowicz

I miejsce – Bartosz Szpakowicz, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Hajnówce,
opiekun: Kamila Muśko-Parfieniuk

Justyna Walaszek

II miejsce – Justyna Walaszek, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska

Natalia Markiewicz

III miejsce – Natalia Markiewicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska

Wyróżnienia: Ewa Czerkowska, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska; Marzena Ofman, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

Sponsorzy konkursu: Suempol, Mlekovita, Unibep, Bank Spółdzielczy w Brańsku, De Facto, Grom, PSS „Społem”, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Urząd Gminy Boćki, Dekanat Bielski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Powrót na początek strony