Inwestycje drogowe w 2017 roku

13,4 km przebudowanych dróg, wyremontowane trzy obiekty mostowe w miejscowościach: Wylan, Orla i Świrydy, wykonane dziewięć dokumentacji projektowych na kolejne zadania drogowe – to bilans tegorocznych działań inwestycyjnych Powiatu Bielskiego na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu most w m. Wylan.jpg

Most w miejscowości Wylan

Koszty przeprowadzonych inwestycji sięgnęły blisko 10,5 mln zł.

Powiat Bielski kontynuuje proinwestycyjną politykę budżetową, opartą na realizacji założonych zadań przy jak najszerszym pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W obowiązującym obecnie systemie prawnym i finansowym nie jest to łatwe ani do końca korzystne. Wystarczy bowiem stwierdzić, iż np. zadania inwestycyjne dofinansowywane z budżetu państwa wymagają odprowadzenia podatku VAT. W tej sytuacji otrzymane środki pomniejszane są o wartość podatku, a więc faktyczna wysokość dotacji jest daleko niższa od oczekiwanej, wymuszając większe zaangażowanie finansowe Powiatu i jego partnerów.

zdjęcie: Niewino Leśne – przebudowa drogi

Niewino Leśne – przebudowa drogi

Dodatkową trudnością przy przebudowie dróg powiatowych w bieżącym roku jest gwałtowny skok kosztów prowadzonych inwestycji. Przyczyniają się do tego warunki rynkowe – znaczące zaangażowanie firm budowlanych w inne inwestycje oraz ograniczenia w dostępie do siły roboczej. To ostatnie – paradoksalnie – spowodowane jest niskim poziomem bezrobocia i kłopotami przedsiębiorców z zapewnieniem właściwej liczby pracowników.

zdjęcie: Przebudowa drogi Brańsk – Załuskie Kościelne

Przebudowa drogi Brańsk – Załuskie Kościelne

Mimo wszystko w mijającym roku udało się zrealizować wiele znaczących zadań. Najważniejsze z nich to m.in.:

  • rozbudowa drogi powiatowej nr 1571B Glinnik – Zanie – Świrydy – zadanie zrealizowano w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” wspólnie z Gminą Wiejską Brańsk. Przebudowano odcinek o długości sześciu km. Wartość zadania wyniosła 3,6 mln zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1582B – przebudowano ok. 1 km drogi przy udziale środków z budżetu państwa i Gminy Wyszki; wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł;
  • przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów – realizacja zadania przy udziale środków z rezerwy budżetu państwa; wartość inwestycji wyniosła ponad 1 mln zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1687B w miejscowości Gregorowce – zadanie zrealizowano wspólnie z Gminą Orla; przebudowano odcinek ok. 800 m; wartość wyniosła 900 tys. zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne – realizacja zadania wspólnie z Gminą Miejską Brańsk. Przebudowano odcinek 1,34 km; wartość zadania wyniosła 600 tys. zł.

zdjęcie: Przebudowana ulica w miejscowości Gregorowce

Przebudowana ulica w miejscowości Gregorowce

Spośród innych inwestycji można wymienić: przebudowę miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów i oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim (300 tys. zł, wspólnie z miastem Bielsk Podlaski), przebudowę ulicy w miejscowości Knorozy (550 tys. zł, wspólnie z Gminą Bielsk Podlaski), przebudowę drogi powiatowej Piotrowo-Trojany do granicy powiatu (500 tys. zł, wspólnie z Gminą Dziadkowice i Powiatem Siemiatyckim) oraz drogi powiatowej Bielsk Podlaski – Orla wraz z przebudową mostu (411 tys. zł, wspólnie z Gminą Wiejską Bielsk Podlaski).

 

pd, pzd

Powrót na początek strony