Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż mieszkania w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r., poz. 2204 e zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatbielski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim, obręb 3, o powierzchni użytkowej 59,60 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 7,20 mkw., pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 mkw. i związanego z tym udziału wynoszącego 7920/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha (KW BI1P/00079307/8).

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Przeznaczenie lokalu do sprzedaży nastąpiło na podstawie uchwały nr 18/84/18 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

Termin wywieszenia ogłoszenia: od 1 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

mk/GM.6840.1.2018

Powrót na początek strony