Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 100531-atrakcyjna1.jpg

  Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość. II edycja

  W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski prowadzących kształcenie zawodowe zrealizowany został projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość. II edycja” w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100531-zajecia1.jpg

  Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych

  W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski prowadzących kształcenie ogólne zrealizowany został projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” w ramach poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100428-marysia01.jpg

  Marysia i mama idą do muzeum

  Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 22-23 kwietnia 2010 r. zorganizowało konferencję „Marysia i mama idą do muzeum. Kierunki edukacji muzealnej”. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski. W sympozjum wzięło udział około 50 edukatorów reprezentujących ponad 20 muzeów z Polski, Białorusi i Ukrainy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100426-nowe1.jpg

  Nowe, lepsze drogi w powiecie bielskim

  Dwudziestego szóstego kwietnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie wojewody podlaskiego z władzami samorządów lokalnych powiatu bielskiego, podczas którego zostały podpisane umowy dotyczące realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100422-turniej1.jpg

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Dwudziestego kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100421-powiat1.jpg

  Powiat bielski uczcił pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

  Piętnastego kwietnia br. na placu Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, przed ratuszem, zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w intencji wszystkich ofiar katastrofy lotniczej, która wydarzyła się 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100325-kon1.jpg

  Koń – zwierzę z przyszłością

  Wojewódzki Związek Hodowców Koni, jak co roku zwołuje walne zebrania członków zrzeszonych w kołach terenowych. W powiecie bielskim zebranie koła odbyło się 18 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100325-centrum1.jpg

  Centrum Aktywizacji Zawodowej

  W 2009 roku rozpoczęto inwestycję związaną z wyodrębnieniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej, będącego wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która będzie realizowała zadania w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy. Potrzeba wyodrębnienia wynika ze zmieniającego się charakteru działania PUP. Nie jest to już instytucja udzielająca bezrobotnym wsparcia tylko o charakterze socjalnym i zasiłkowym, lecz podmiot realizujący przede wszystkim aktywną politykę na rynku pracy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100325-uczelnie1.jpg

  Uczelnie w powiecie po raz ósmy

  Dwudziestego piątego lutego br. w bielskim Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski już po raz ósmy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych mogła uczestniczyć w przedsięwzięciu edukacyjno-wystawienniczym pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście uczelni państwowych i prywatnych z Białegostoku, Siedlec, Lublina i Białej Podlaskiej, m.in. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Podlaska w Siedlcach, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Jana Pawła II w Suwałkach. W trakcie imprezy odbyły się debaty na temat „Jakie kadry dla nowoczesnej gospodarki?” oraz konkursy na najbogatszą ofertę edukacyjną i najciekawsze stoisko na prezentacjach.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100317-powiat1.jpg

  Powiat buduje mosty współpracy transgranicznej

  Piętnastego lutego 2010 r. delegacja Powiatu Bielskiego, na czele z wicestarostą Piotrem Bożko, przebywała z wizytą w rejonie mostowskim na Białorusi. Gości z Polski powitał Aliaksiej Szafarewicz – przewodniczący Mostowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, zastępca przewodniczącego Dzymitry Bulak oraz konsul Republiki Białoruś w Białymstoku Natalia Miśkiewicz.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony