Aktualności

 • Ilustracja do artykułu I Liceum Ogólnokształcące na chwilę przed maturą640.jpeg

  Matury 2020

  Dwustu trzydziestu sześciu absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski rozpoczęło dziś najważniejszy w ich dotychczasowym życiu sprawdzian – egzaminy maturalne. Od uzyskanych wyników zależeć będzie m.in. możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych. Im lepsze oceny na świadectwie maturalnym, tym większe szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Raport-640.jpg

  Raport o stanie Powiatu Bielskiego

  Zarząd Powiatu na posiedzeniu 28 maja br. zatwierdził raport o stanie Powiatu Bielskiego za rok 2019. Jest to dokument niezbędny do uzyskania wotum zaufania, udzielanego przez Radę Powiatu. Debata nad raportem odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady, tj. w czerwcu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu flaga powiatu640.jpg

  Trzydziestolecie samorządu terytorialnego

  Dwudziestego siódmego maja 1990 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. I chociaż powiaty powstały osiem lat później, to pierwsza reforma samorządowa położyła podwaliny pod przyszły kształt ustroju w znacznym stopniu zdecentralizowanej i oddanej pod zarząd obywateli administracji publicznej.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu biznes-pixabay640.jpg

  Zarząd Powiatu obniża czynsze

  Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego dla dzierżawców lokali stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_1906-640.JPG

  Powiat bielski wraca do normalności

  Po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa powoli przywracany jest normalny tryb działania Powiatu. Choć wciąż jeszcze z ograniczeniami, bardziej dostępne dla jego mieszkańców są już Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu. Także członkowie Zarządu Powiatu po raz pierwszy od kilku tygodni mogli spotkać się bezpośrednio na posiedzeniu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu shopping-640.jpg

  Porady konsumenckie w czasie epidemii koronawirusa

  W okresie narodowej kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa nie zanikły problemy mieszkańców powiatu związane z naruszaniem ich praw należnych im jako klientom placówek handlowych i usługowych. Swoją pomoc nieprzerwanie świadczy im powiatowy rzecznik konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu pieniądze640.jpg

  Wykonanie budżetu i bilans Powiatu za 2019 rok

  Zarząd Powiatu na posiedzeniu 14 maja br. podał do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Zatwierdzono także łączny bilans, zawierający m.in. podsumowanie pasywów i aktywów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu laptop - zdj ilustracyjne Pexels z Pixabay640.jpg

  Zarząd Powiatu wspiera zdalną szkołę laptopami

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek złożony przez Powiat Bielski na zakup laptopów do szkół z przeznaczeniem na zdalne nauczanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 20200313_080621_HDR.jpg

  Zarząd Powiatu w walce z koronawirusem – przegląd działań

  Zarząd Powiatu i starosta bielski od początku pojawienia się zagrożenia spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 podjęli szereg działań mających uchronić przed zarażeniem pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz mieszkańców powiatu. W przypadku tych ostatnich podejmowane kroki miały charakter ogólnej ochrony całej społeczności lokalnej, jak też pieczy nad zdrowiem klientów załatwiających swoje sprawy w Starostwie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu niedoplatna pomoc prawna.jpg

  Zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

  W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zawiesza się do 31 maja 2020 r. osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 010.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony