Aktualności

 • Ilustracja do artykułu IMG_2042-640.JPG

  Radni zaufali Zarządowi Powiatu

  Radni Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XVII sesji udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania. Na wystawienie dobrej oceny działań organu wykonawczego wpłynęły wyniki finansowe i ogół dokonań przedstawionych w rozpatrywanych sprawozdaniach.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu I Liceum Ogólnokształcące na chwilę przed maturą640.jpeg

  Matury 2020

  Dwustu trzydziestu sześciu absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski rozpoczęło dziś najważniejszy w ich dotychczasowym życiu sprawdzian – egzaminy maturalne. Od uzyskanych wyników zależeć będzie m.in. możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych. Im lepsze oceny na świadectwie maturalnym, tym większe szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 2010-03-11 - ZSS, Starostwo 017 M. Popławski.jpg

  Bezpośrednia obsługa klientów Starostwa

  W Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim funkcjonuje bezpośrednia obsługa klientów, jednakże z pewnymi ograniczeniami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa klientów i pracowników w okresie trwającej epidemii.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Raport-640.jpg

  Raport o stanie Powiatu Bielskiego

  Zarząd Powiatu na posiedzeniu 28 maja br. zatwierdził raport o stanie Powiatu Bielskiego za rok 2019. Jest to dokument niezbędny do uzyskania wotum zaufania, udzielanego przez Radę Powiatu. Debata nad raportem odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady, tj. w czerwcu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu flaga powiatu640.jpg

  Trzydziestolecie samorządu terytorialnego

  Dwudziestego siódmego maja 1990 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. I chociaż powiaty powstały osiem lat później, to pierwsza reforma samorządowa położyła podwaliny pod przyszły kształt ustroju w znacznym stopniu zdecentralizowanej i oddanej pod zarząd obywateli administracji publicznej.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu biznes-pixabay640.jpg

  Zarząd Powiatu obniża czynsze

  Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego dla dzierżawców lokali stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_1906-640.JPG

  Powiat bielski wraca do normalności

  Po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa powoli przywracany jest normalny tryb działania Powiatu. Choć wciąż jeszcze z ograniczeniami, bardziej dostępne dla jego mieszkańców są już Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu. Także członkowie Zarządu Powiatu po raz pierwszy od kilku tygodni mogli spotkać się bezpośrednio na posiedzeniu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu shopping-640.jpg

  Porady konsumenckie w czasie epidemii koronawirusa

  W okresie narodowej kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa nie zanikły problemy mieszkańców powiatu związane z naruszaniem ich praw należnych im jako klientom placówek handlowych i usługowych. Swoją pomoc nieprzerwanie świadczy im powiatowy rzecznik konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu pieniądze640.jpg

  Wykonanie budżetu i bilans Powiatu za 2019 rok

  Zarząd Powiatu na posiedzeniu 14 maja br. podał do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Zatwierdzono także łączny bilans, zawierający m.in. podsumowanie pasywów i aktywów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu laptop - zdj ilustracyjne Pexels z Pixabay640.jpg

  Zarząd Powiatu wspiera zdalną szkołę laptopami

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek złożony przez Powiat Bielski na zakup laptopów do szkół z przeznaczeniem na zdalne nauczanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony