II Liceum Ogólnokształcące z BJN wśród najlepszych szkół w rankingu „Perspektyw”!

Dziesiątego stycznia 2019 r. miesięcznik i portal „Perspektywy” przedstawił ranking najlepszych liceów i techników 2019 w Polsce.

Ilustracja do artykułu szkola1r640.jpg

II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim jest najlepszą szkołą w powiecie bielskim i po raz kolejny zdobyło „Srebrną tarczę” – znak najwyższej jakości szkoły w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2019.

II LO z BJN w rankingu liceów ogólnokształcących zajęło:
• 1. miejsce w powiecie bielskim,
• 12. miejsce w województwie podlaskim,
• w Podrankingu Olimpijskim 2019 – 1. miejsce w województwie i 22. w Polsce.

Ranking uwzględnia dane dotyczące 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Na stronach internetowych „Perspektyw” znajduje się wykaz tysiąca najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w edycji 2019. Ranking wskazuje szkoły, które dają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowują i kształtują postawę życiową młodego człowieka.

W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi!

 

Sławomir Niedźwiecki

Powrót na początek strony