Dzień otwarty w podlaskich urzędach pracy

Dwudziesty szósty stycznia był dniem otwartym w podlaskich urzędach pracy, którego celem było m.in. promowanie idei rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników poprzez doskonalenie kompetencji i kwalifikacji oraz promocję instrumentów skierowanych do pracodawców.

Ilustracja do artykułu IMG_8254.JPG

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zorganizował punkty konsultacyjno-doradcze z informacją na temat bieżącej oferty edukacyjno-rozwojowej oraz możliwych form wsparcia dostępnych dla mieszkańców powiatu bielskiego.

Dzień otwarty

Można było uzyskać informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego i kryteriów naboru wniosków w 2018 roku. Pracodawcy chętnie korzystali z konsultacji dotyczących rejestracji zatrudnianych cudzoziemców oraz dostępnych w urzędzie form wsparcia skierowanych do firm.

Dzień otwarty

Osoby zwalniane z przyczyn zakładu pracy i będące w okresie wypowiedzenia konsultowały się z przedstawicielem Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim, realizującego m.in. projekt outplacementowy, wspierający osoby znajdujące się w tej szczególnej sytuacji zawodowej.

Dzień otwarty

Osoby bezrobotne i pracujące chętnie pytały także o możliwość rozwoju poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe, dostępne w ramach bonów szkoleniowych w projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Informowali o tym doradcy kariery ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Dzień otwarty

Osoby zainteresowane stworzeniem aplikacji zawodowych mogły przygotować wspólnie z doradcą zawodowym dokumenty aplikacyjne, niezbędne w procesie selekcji i rekrutacji.

W dniu otwartym wzięło udział 48 osób (pracodawców, pracowników i osób bezrobotnych). Mamy nadzieję, że udzielone wsparcie było pomocne, a informacja wyczerpująca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Alina Pawluczuk

Powrót na początek strony