Dyrektor Dawidziuk odznaczona nagrodą Primus in Agendo!

Z okazji 100-lecia publicznych służb zatrudnienia 8 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się konferencja „Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy”.

Ilustracja do artykułu DSC_2531.JPG

Beata Dawidziuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W uroczystości wziął udział sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski a także starostowie, przedstawiciele samorządów, pracodawcy oraz pracownicy urzędów pracy.

Dawidziuk odbiera nagrodę

Dyrektor Dawidziuk odbiera nagrodę z rąk wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza

Osoby, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, otrzymały odznaczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nagrodę Primus in Agendo („pierwszy w działaniu”) z rąk wiceministra Michałkiewicza odebrała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Beata Dawidziuk. Nagroda jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

odznaczeni

Osoby odznaczone przez wiceministra

Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki urzędów pracy. Województwo podlaskie reprezentował bielski Powiatowy Urząd Pracy. Prezentację dotyczącą nowych rozwiązań na rynku pracy przedstawiły dyrektor Dawidziuk i Danuta Busłowicz-Kozłowska, doradca zawodowy.

dobre praktyki urzędów pracy

Prezentację nowych rozwiązań na rynku pracy przedstawiły dyrektor Dawidziuk
i Danuta Busłowicz-Kozłowska, doradca zawodowy

 

Alina Pawluczuk

Powrót na początek strony