Dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej I LO

W latach 2016-2020 realizowany jest rządowy „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – priorytet 3, dotyczący wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzież, w tym zakup nowości wydawniczych.

Ilustracja do artykułu books-2253569_640.jpg

Powiat Bielski złożył w ramach ww. programu wniosek o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Wojewodę Podlaskiego i Powiat Bielski otrzymał w bieżącym roku ze środków budżetu państwa dotację w wysokości 12 000 zł. Powiat Bielski zobowiązał się przeznaczyć 3000 zł jako wkład własny organu prowadzącego szkołę.

 

ach

Powrót na początek strony