Dobra ocena Warsztatu Terapii Zajęciowej

– Pozytywnie oceniamy działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – mówiła podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Kitlas. – Prowadzona działalność rehabilitacyjna spełnia swoje zadanie.

Ilustracja do artykułu WTZ-640.jpg

Opierając się na tej opinii Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności i wydatkowania środków finansowych WTZ Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim za ubiegły rok. Placówka ta opiekowała się 53 osobami niepełnosprawnymi, wspomagając proces rehabilitacji zawodowej, społecznej, leczniczej i psychologicznej. Zasadniczym celem tych zabiegów było osiągnięcie jak największej samodzielności podopiecznych, w tym także zdobycie umiejętności ułatwiających późniejsze zatrudnienie. Nieodzowne przy tym było nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi ludźmi. Aby to osiągnąć, do każdego z uczestników adresowany był indywidualny program rehabilitacyjny.

Budżet warsztatu zamyka się kwotą blisko 966 tys. zł, z czego większa jej część pochodzi z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (867 tys. zł). W pozostałej części działalność placówki finansowana jest z budżetu Powiatu Bielskiego (97 tys. zł). W opinii Zarządu środki te zostały prawidłowo wykorzystane.

 

pd, fot. wtz

Powrót na początek strony