Dar Lecha Pileckiego dla bielskiego Muzeum!

Niedawno w nasze ręce trafił niezwykły dar. Za sprawą Lecha Pileckiego Muzeum w Bielsku Podlaskim wzbogaciło się o cenną kolekcję kogutów w postaci figurek i rzeźb zebranych przez Zofię Białynicką-Birulę, która przez wiele lat była związana z naszym miastem. Co więcej – otrzymaliśmy cenne zdjęcia i dokumenty pani Zofii, która urodziła się w 1926 roku w Nowogródku, ale przez wiele lat związana była z Bielskiem Podlaskim. W jej mieszkaniu na warszawskich Bielanach na ścianach wisiało mnóstwo zdjęć z okresu, kiedy żyła w naszym mieście. Zawsze podkreślała, że czas spędzony w szkole w Bielsku Podlaskim to najpiękniejszy okres jej całego życia. Poniżej prezentujemy biogram – wspomnienie o pani Zofii napisane przez Lecha Pileckiego. Za dar z całego serca dziękujemy!

Ilustracja do artykułu 116284693_164509988521027_3067291797865316759_o-640.jpg

Wspomnienie

Zofia Białynicka-Birula urodziła się 4 sierpnia 1926 roku w Nowogródku (obecnie Białoruś) w zamożnej ziemiańskiej rodzinie sięgającej znaną nam historią 1793 roku, kiedy jej pradziadek Franciszek Osipowicz otrzymał tytuł szambelana i równocześnie plenipotenta wojewody wileńskiego Michała Hieronima Radziwiłła. Rodzicami Zofii byli Marta Osipowicz (1889-1967) oraz Władysław Białynicki-Birula (1889-1952) posługujący się herbem rodowym Hołobok, najpierw w czasach międzywojennych wysoki urzędnik Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a po wojnie komisarz ziemski w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Bielsku Podlaskim, mianowany w 1946 roku przez ówczesnego ministra rolnictwa Stanisława Mikołajczyka.

gablota wystawowa

Zofia Białynicka-Birula Prywatną Szkołę Powszechną ukończyła w Nowogródku, zaś w Bielsku Państwowe Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki. Z Bielskiem jej rodzina związała się na wiele lat. Tu zamieszkali jej rodzice, tu był ich dom i miejscowa roszarnia, miejsce pracy, którą przez wiele lat kierował jej ojciec. Zofia w Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim bardzo aktywnie udzielała się w życiu swojej szkoły, a także w drużynach harcerskich będąc nawet harcmistrzem w Bielsku Podlaskim. Po ukończeniu Liceum przeniosła się do Warszawy, gdzie w 1952 roku ukończyła studia wyższe – najpierw w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej uzyskując tytuł magistra na Wydziale Psychologii Klinicznej, a później w 1958 roku drugie studia na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując także tytuł magistra na Wydziale Pedagogiki. Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych uzyskując specjalizację do pracy z osobami niepełnosprawnymi, inwalidami, a także z dziećmi specjalnej troski i przewlekle chorymi. Jej zawodową pasją była pomoc osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych i wymagających specjalnej opieki. Przez wiele udzielała się w roli konsultanta psychiatrii i psychologii w wielu warszawskich, ale i na terenie całej Polski szpitalach, domach opieki, zakładach lecznictwa zamkniętego i otwartego. Jej poświęcenie i oddanie osobom potrzebującym opieki było podziwiane wśród pracowników służby zdrowia.

zdjęcia z młodości Zofii

Poza pracą zawodową miała także mnóstwo swoich prywatnych pasji, wśród których chyba najważniejsza była jej miłość do naszych Tatr. Jako działaczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie aktywnie uczestniczyła w Klubie Górskim „Wantule”. Znała wszystkie nasze polskie góry i one też podobno ją doskonale znały i tolerowały. Drugą jej pasją było podróżowanie po świecie. Poznała mnóstwo krajów całej Europy i Azji, wszędzie wzbudzając podziw znajomością kilku języków i rozległą wiedzą geograficzno-historyczną o zwiedzanych miejscach. Z tych jej wojaży pozostało mnóstwo zdjęć i piękna, różnobarwna kolekcja prawie 200 egzemplarzy glinianych, porcelanowych, szklanych, drewnianych i metalowych, kolorowych kogutów. Do końca swych dni mieszkała w Warszawie, ale w jej mieszkaniu na Bielanach na ścianach wisiało mnóstwo zdjęć z jej okresu życia w Bielsku Podlaskim. Zawsze podkreślała, że czas spędzony w szkole w Bielsku Podlaskim to najpiękniejszy okres jej całego życia. Zmarła w Białymstoku 4 czerwca 2020 roku.

Lech Pilecki


Serdecznie zapraszamy do naszego Muzeum na wystawę poświęconą pani Zofii oraz jej kogutom!

 

Alina Dębowska, kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Powrót na początek strony