Czas na zmiany, czyli dzieje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Kiedy rozpoczynamy pierwszą pracę, myślimy tylko o tym, ile będziemy zarabiać, czy to właśnie ta praca, czy odnajdziemy się w nowym środowisku. Z każdym rokiem praca pochłania nas coraz bardziej. Nasza uwaga ukierunkowana jest na ciągłe samokształcenie, zdobywanie nowych doświadczeń, osiąganie coraz to nowych celów. W mniejszym stopniu interesujemy się dziejami naszego miejsca pracy, nie każda bowiem placówka świętuje swoje rocznice.

Ilustracja do artykułu ppp1.jpg

Była siedziba Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej

Była siedziba Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej – róg ul. ul. Kościuszki i 3 Maja w Bielsku Podlaskim

Lata 2018-2019 to czas ważnych rocznic z punktu widzenia nowożytnej historii Polski. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie odzyskania Niepodległości, 6 lutego 2019 r. przypada 30. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, 4 czerwca 2019 r. będziemy obchodzić 30. rocznicę Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. Te i inne wydarzenia zainspirowały mnie do prześledzenia dziejów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

Poradnia rozpoczęła swoją działalność w 1965 r. Nosiła wówczas nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Mieściła się przy obecnej ul. 3 Maja 6. Pierwszym dyrektorem był Zygmunt Kałużny, swoją funkcję sprawował do 1972 r.

Dwudziestego czwartego listopada 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku ustala, co następuje: dotychczasowa Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Bielsku Podlaskim otrzymuje nazwę Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Bielsku Podlaskim. Od 1974 r. siedzibą Poradni jest bursa szkolna przy ul. Mickiewicza 122. Dyrektorem Poradni w latach 1972-1984 była Zofia Szengolec, a od 1984 r. do 1985 r. – Irena Noskowicz.

Dawna siedziba Poradni Wychowawczo-Zawodowej

Dawna siedziba Poradni Wychowawczo-Zawodowej przy ul. Mickiewicza 122 (bursa szkolna) w Bielsku Podlaskim

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych, przekształca się 28 września 1993 r. roku Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122 w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122. Piętnastego listopada 2000 r. Poradnia zmienia swoją siedzibę. Nowy adres to ul. 3 Maja 17. Dyrektorem poradni w latach 1985-2002 była Walentyna Zinkiewicz. Od 2002 r. dyrektorem jest Barbara Szpalerska.

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 3 Maja 17

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim

Mamy rok 2019 i szykuje się kolejna zmiana. Nową siedzibą będzie budynek byłego Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława W. Reymonta przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim. Nowa siedziba, nowe wyzwania. Z każdą zmianą wiążą się nowe możliwości.

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Widowskiej 1

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Widowskiej 1

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim

Pracę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęłam 1 września 1996 r. Poradnia dysponowała wówczas czterema pomieszczeniami dydaktycznymi. W 2000 r. dysponowaliśmy sześcioma pomieszczeniami dydaktycznymi, a w 2018 – siedmioma. Otworzyliśmy nowe gabinety do terapii: biofeedbacku, terapii taktylnej, terapii integracji sensorycznej. Od grudnia 2017 r. funkcjonuje w Poradni ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy programu „Za życiem”.

Od styczna 2016 r. Poradnia rozpoczęła pracę w ramach sieci wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów: sieci nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego – „wspomaganie dziecka młodszego”, sieci pedagogów, sieci logopedów. Do tej pory spotkania sieci odbywały się w budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 4 i w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim. Nowa siedziba daje nam możliwości organizowania spotkań sieci wsparcia, spotkań z rodzicami, szkoleń nauczycieli, dyrektorów w pomieszczeniach budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dysponować bowiem będziemy większą ilością gabinetów dydaktycznych, terapeutycznych, co pozwoli nam również rozszerzyć naszą działalność dydaktyczną.

Poradnia dysponuje odpowiednią kadrą specjalistów. W naszym gronie mamy: pedagogów, psychologów, logopedów, surdopedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, tyflopedagogów. Każdy z pracowników ma ukończonych po kilka, kilkanaście szkoleń kwalifikacyjnych. Poradnia zawsze pełniła i pełni rolę służebną wobec dzieci, rodziców, służy pomocą wszystkim nauczycielom i wychowawcom. Z nowym budynkiem wiążemy więc wielkie nadzieje.

 

Maria Marciniak-Kraśko, logopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony