Cudzoziemcy zatrudniani w powiecie bielskim

W powiecie bielskim brakuje kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach. Coraz częściej problemem jest także znalezienie osób do pracy fizycznej. Jest to tendencja ogólnokrajowa.

Ilustracja do artykułu building-2762342_1280-640.jpg

W związku z powyższym pracodawcy chętnie sięgają po wsparcie z zagranicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskie firmy mogą zatrudniać obywateli sześciu państw, czyli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a od stycznia 2018 r. także cudzoziemców z państw trzecich.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ściśle współpracuje ze służbami granicznymi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Przyjmuje i ewidencjonuje oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydaje decyzje o zezwoleniu na pracę sezonową.

Widoczny jest systematyczny wzrost liczby zatrudnianych osób spoza naszego kraju. W bieżącym roku (do 31 lipca 2018 r.) do bielskiego Urzędu Pracy wpłynęło 337 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 10 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia obcokrajowców można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Pracy oraz w siedzibie Urzędu w pokoju 304 w godz. 7.30 – 15.30.

 

dbk

Powrót na początek strony