Budżet Powiatu z nadwyżką

Niewiele jest w kraju samorządów, które w swej działalności notują dodatni wynik finansowy. Jak się okazuje zalicza się do nich Powiat Bielski. Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu za rok 2019 z nadwyżką ponad 2,5 mln zł.

Ilustracja do artykułu Zarząd-640.jpg

Taki wynik jest rezultatem prowadzonej przez Zarząd wysoce racjonalnej polityki ekonomicznej. Efektywny sposób inwestowania środków publicznych, skupianie się na inwestycjach o bardzo ważnym znaczeniu dla mieszkańców powiatu, unikanie zadłużania się i wreszcie udział środków z budżetów samorządów gminnych w inwestycjach realizowanych przez Powiat – wszystko to przynosi znaczące oszczędności.

Znakomita kondycja finansowa Powiatu przekłada się na jego dalsze możliwości inwestycyjne. Jest on bowiem w stanie sfinansować nieplanowane wydatki na pojawiające się nowe zadania, takie jak np. przebudowa niektórych dróg. Dzięki niej możliwe jest także udzielanie pomocy innym samorządom. Kilka dni wcześniej informowaliśmy naszych czytelników o wypłacie środków dla Miasta Bielsk Podlaski przeznaczonych na budowę Bielskiego Domu Kultury. Nie byłoby to możliwe w przypadku, gdyby w budżecie Powiatu istniały niedobory.

 

pd

Powrót na początek strony