Budżet Powiatu Bielskiego na rok 2019

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad III sesji 21 grudnia br. uchwaliła budżet Powiatu Bielskiego na 2019 rok.

Ilustracja do artykułu money-2180330_640.jpg

Planowane jest uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 61 mln zł, w tym:
– dochodów bieżących 55 mln zł,
– majątkowych 7 mln zł, co stanowi ponad 11 proc. dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetu powiatu ogółem na 2019 rok wynoszą 61,5 mln zł, z tego:
– bieżące w wysokości 51 mln zł,
– majątkowe w wysokości 10,3 mln zł, co stanowi ok. 17 proc. wydatków ogółem.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3,4 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Wśród zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, w szczególności należy wymienić:
1) „Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1589B i 1590B na odcinku Rajsk – droga gminna nr 107456B” – łączna wartość zadania wynosi 3,6 mln zł;
2) „Przebudowę drogi powiatowej nr 1681B w miejscowości Koszki” – łączna wartość zadania wynosi 1,75 mln zł;
3) „Przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów” – łączna wartość zadania wynosi 2 mln zł;
4) „Przebudowę drogi powiatowej nr 1698B – ulica w miejscowości Spieszyn” – łączna wartość zadania wynosi 800 tys. zł;
5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1751B Andryjanki –Wygonowo, etap II” – łączny koszt 3,49 mln zł.

 

nt

Powrót na początek strony