Budowa zalewu w Brańsku

Ruszyła budowa zalewu w Brańsku. Szesnastego października br. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, burmistrz Brańska Czesław Sokołowski, przewodniczący Rady Miasta Brańsk a zarazem sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz wraz z innymi osobami dokonali symbolicznego wbicia łopat w miejscu powstającej inwestycji.

Ilustracja do artykułu Budowa zalewu w Brańsku 640.jpg

Starosta gratulując burmistrzowi zakończonych sukcesem kilkunastoletnich starań o budowę zbiornika podkreślił wagę tej inwestycji dla rozwoju Brańska. Zwrócił uwagę na fakt, iż udało się na ten cel pozyskać środki zewnętrzne, które pokryją całość kosztów budowy. Dofinansowania udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przyszły zbiornik małej retencji będzie miał powierzchnię ok. 8,8 ha. Celem jego budowy jest ochrona otaczających go terenów przed skutkami zmian klimatycznych – przede wszystkim suszy – poprzez zniwelowanie szybkich spływów wód. Ponadto jego zadaniem będzie również zbieranie wód w dolinie Nurca w przypadku zagrożenia powodziowego. Zapewni on również wypoczynek i rekreację okolicznym mieszkańcom i przybywającym do Brańska turystom.

Powstający zalew ma także znaczenie dla całego powiatu bielskiego, podnosząc jego atrakcyjność turystyczną i zapewniając możliwości dalszego rozwoju gospodarczego.

 

pd, fot. Urząd Miasta Brańsk

Powrót na początek strony