Bielskie licea w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Dziesiątego stycznia br. w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie odbył się 21. finał Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”.

Ilustracja do artykułu bielskie licea - Perspektywy 2019.png

W rankingu zostały sklasyfikowane nasze licea. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza uplasowało się na 346. pozycji zdobywając srebrny znak jakości. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki zajęło 944. miejsce z brązowym znakiem jakości.

Kapituła rankingu, w której składzie znaleźli się rektorzy i przedstawiciele uczelni wyższych oraz przedstawiciele komitetów głównych olimpiad, zadecydowała o przyjętej metodologii oceny liceów ogólnokształcących. Zostały one ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesów szkół w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, wynikach matur z obowiązkowych przedmiotów oraz wynikach matur z dodatkowych przedmiotów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W podanych wynikach rankingu umieszczono wyłącznie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję.

Bielskie licea, które zdobyły tytuły srebrnej i brązowej szkoły, będą miały prawo do posługiwania się nimi przez cały 2019 rok.

 

pd

Powrót na początek strony