Bielski Powiatowy Urząd Pracy w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Czternastego września 2018 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczące szkolnictwa zawodowego.

Ilustracja do artykułu IMG_8533-640.JPG

Wśród uczestników posiedzenia byli m.in.: marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektorzy szkół zawodowych, Kuratorium Oświaty oraz instytucji rynku pracy.

Podczas obrad dyskutowano na temat aktualnej sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim, problemów edukacji w regionie, zawodów przyszłości w kontekście globalnych trendów gospodarczych oraz wytyczania kierunków kształcenia zawodowego.

W spotkaniu krótkie wystąpienie miała także wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Alicja Pawluczuk, która opowiadała o roli urzędu pracy w zakresie wytyczania kierunków kształcenia zawodowego (z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy). Wskazywała na współpracę jednostki z lokalnymi pracodawcami, szkołami i instytucjami rynku pracy w zakresie propagowania szkolnictwa zawodowego.

Obrady koncentrowały się wokół roli szkół zawodowych w procesie kształcenia kadr. Wskazywano na konieczność współpracy placówek edukacyjnych, samorządowych i przedsiębiorców w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

 

dbk

Powrót na początek strony