Baw się i tańcz!

Dziesiątego maja 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim odbył się IX Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”, którego adresatem były osoby niepełnosprawne intelektualnie z województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu BiT08.jpg

W wydarzeniu tym uczestniczyli Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski, który objął honorowy patronat nad imprezą taneczną oraz Anatol Grzegorz Tymiński – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Baw się i tańcz!

W kategoriach tanecznych: inscenizacja, taniec nowoczesny oraz regionalny, soliści i duety prezentowali się uczestnicy z 11 placówek specjalnych. Goście przybyli z: Suwałk, Grajewa, Długoborza, Sokółki, Białegostoku, Siemiatycz i Hajnówki. Powiat bielski wspaniale zaprezentowali wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim oraz zespoły taneczne gospodarzy imprezy: Tęcza, Promyk i Słoneczny Promyk.

Baw się i tańcz!

Jury, pod przewodnictwem Marii Żukowskiej, wysoko oceniło występy konkursowe. Wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe statuetki, które ufundował starosta. Nagrody i dyplomy wręczył naczelnik Tymiński.

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

Baw się i tańcz!

 

zss

Powrót na początek strony