Aktywności Wydziału Geodezji i Katastru w okresie epidemii

Od 3 kwietnia br. Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim bez przerwy świadczy usługi dla klienta zgodnie z przypisanym mu zakresem zadań. Sposób realizacji zadań został dostosowany do obowiązujących w tym czasie przepisów prawa, w szczególności zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa w okresie epidemii.

Ilustracja do artykułu antoine-pirard-AS-gm4WspIA-unsplash640.jpg

Pracownicy wykonują swoje obowiązki naprzemiennie: miejscowo oraz zdalnie, co umożliwia nieprzerwaną i bezpieczną obsługę klientów urzędu. Obsługa interesantów odbywa się w sposób pośredni za pomocą wszystkich dostępnych środków komunikacji: poprzez tradycyjną przesyłkę pocztową, pocztę elektroniczną, elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP, Geoportal Powiatu Bielskiego, telefonicznie oraz poprzez korespondencję wrzucaną do skrzynki zamontowanej w przedsionku siedziby Starostwa przy ul. Mickiewicza 46.

W tym okresie wprowadzono 196 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków na podstawie wpływających aktów notarialnych, postanowień sądowych i rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Wydano 118 dokumentów w postaci wypisów, wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków. Przyjęto i opracowano 43 zgłoszenia prac geodezyjnych, sprawdzono i przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 168 operatów technicznych, wydano 36 kopii map, dokonano koordynacji sześciu projektów sieci uzbrojenia terenu. Wydano dziewięć postanowień administracyjnych dotyczących uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, trzy postanowienia w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jedno obwieszczenie w sprawie zamiaru ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Dokonano przejęcia jednej nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, wydano jedną informację dotyczącą stanu prawnego nieruchomości. W tym okresie prowadzone były także postępowania administracyjne z zakresu ochrony gruntów rolnych, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz geologii, wszczęte przed okresem epidemii.

 

BP

Powrót na początek strony