Aktywizacja zawodowa osób z terenów wiejskich

Odpowiadając na potrzeby zarówno osób bezrobotnych jak i lokalnych pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim systematycznie pozyskuje dodatkowe środki na aktywizację różnych grup społecznych.

Ilustracja do artykułu girl-2584567_640.jpg

W czerwcu bieżącego roku urząd uzyskał ponad 275 tysięcy złotych na aktywizację zawodową bezrobotnych z terenów wiejskich. W ramach otrzymanej kwoty przewidziano takie formy pomocy jak: dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenia, wyposażenia stanowisk pracy oraz bony na zasiedlenie. Ze wsparcia mogły skorzystać osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie powiatu bielskiego oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób mieszkających na wsi.

O tym, że inicjatywa stanowiła odpowiedź na realne potrzeby lokalnego rynku pracy świadczy fakt, iż zaproponowane formy aktywizacji cieszą się dużą popularnością i większość pozyskanych środków została już zagospodarowana. Wszystkim osobom, które skorzystały ze wsparcia, życzymy trwałej aktywności zawodowej!

 

dbk

Powrót na początek strony