Trzydziestolatkowie atrakcyjni na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 31 maja 2018 r. zakończył realizację projektu pn. „Trzydziestolatkowie atrakcyjni na rynku pracy”. Projekt realizowano w partnerstwie z powiatami: hajnowskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim.

Ilustracja do artykułu electrician-1080554_640.jpg

To już kolejny projekt partnerski realizowany przez Powiat Bielski. Taka forma współpracy to przede wszystkim większa możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie osób bezrobotnych. Partnerstwo to również doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniami oraz wypracowywania nowych, niestandardowych rozwiązań, które stanowią źródło pomysłów przy planowaniu przyszłych działań na rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

W projekcie udział wzięło 50 osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia z powiatu bielskiego. Projekt skierowano przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych i pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy.

Uczestnikom w ramach projektu zapewniono pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy, uczestnictwo w warsztatach przygotowujących do aktywnego poszukiwania pracy oraz udział w stażach. Dodatkowo zorganizowano szkolenia zawodowe w najbardziej w ostatnich latach poszukiwanym przez pracodawców zawodzie – kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Zaplanowane formy działań stanowiły kompleksowe wsparcie, które zapewniło uczestnikom aktualną wiedzę o rynku pracy i metodach poszukiwania zatrudnienia, ustalenie celów zawodowych, a następnie zdobycie nowych kwalifikacji, odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.

Dotychczas, po zakończeniu udziału w projekcie, 70 proc. uczestników podjęło zatrudnienie.

logo FEPR, UE, EFS

 

Alina Pawluczuk

Powrót na początek strony