229. rocznica Konstytucji 3 Maja

Inny niż dotychczas przebieg miały tegoroczne obchody Narodowego Święta 3 Maja. Obchodziliśmy je w warunkach rygorów sanitarnych wymuszonych przez epidemię koronawirusa. Było zatem skromnie, bez zgromadzeń publicznych, z zachowaniem odpowiedniego dystansu i użyciem maseczek. Mimo to w ich obchody aktywnie zaangażowały się władze Powiatu Bielskiego.

Ilustracja do artykułu 20200503_093306_HDR pd.JPG

Już w przededniu święta, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski za pośrednictwem naszej strony internetowej zwrócił się do mieszkańców powiatu z życzeniami oraz przypomniał im o idei wielkiego aktu dziejowego, jakim było uchwalenie Ustawy Rządowej z 1791 r. i znaczenia dzisiejszej konstytucji. – Obecnie w naszym państwie posiadamy konstytucję, która funkcjonuje już 23 lata – pisał starosta. – Fakt ten stanowi silny fundament polityczno-ustrojowy Polski. Każde państwo musi posiadać dokument określający ład prawny, społeczny, gospodarczy czy polityczny. Takim dokumentem zapewne jest konstytucja. Aby mogły zaistnieć w codziennym życiu przesłania płynące z konstytucji, trzeba konsekwentnie i mozolnie wcielać w życie jej zapisy. Mówiąc krótko przestrzegać i strzec konstytucji. Takie jest wyzwanie współczesnej demokracji. Partykularne interesy polityczne nie mogą być usprawiedliwieniem do niszczenia podstaw demokracji, które mają swoje źródło w konstytucji jako najwyższym akcie prawnym przyjętym przez Naród. Najważniejszym obecnie zadaniem moralnym i patriotycznym dla Polaków jest kreowanie postaw praworządności i wspieranie praworządności. Dziś bowiem, kiedy zdawało się, że mamy już w miarę dojrzałą demokrację, pod płaszczem idei demokratycznych zrodziły się idee, które chętnie odwołują się do idei i dziedzictwa Ustawy Zasadniczej, depcąc godność nie tylko pojedynczych osób, ale też uznanych autorytetów moralnych i politycznych, a nawet instytucji państwowych. Przeczy temu myśl Konstytucji 3 Maja, uczącej nas zabiegania o respektowanie praw wszystkich ludzi. Także demokratycznie wybrane, samorządowe władze powiatu, miast i gmin, wśród których są ludzie różnych wyznań i narodowości, uznają za celowe, uzasadnione i niezbędne działania służące jak najlepiej ich mieszkańcom. Efektywna współpraca między nimi budowana jest nie na podziałach, lecz na wyjątkowej zgodności. Ośmielam się myśleć, że w ten sposób skromnie realizowana jest idea ekumenizmu i jedności, której idee zaszczepił w naszych umysłach, pozostający w drogiej pamięci Ojciec Święty Jan Paweł II.

Starosta składa wieniec pod pomnikiem Niepodległości Polski

Narodowe Święto 3 Maja to przede wszystkim modlitwy za Ojczyznę w bielskich świątyniach. Wierni zebrali się w tej intencji w cerkwi św. Archanioła Michała i bazylice pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Nie mogło także zabraknąć innych symbolicznych gestów uczczenia 229. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami Pamięci Narodowej i św. Jana Pawła II. Oddali w ten sposób hołd zarówno twórcom tego wielkiego historycznego dzieła, jak i wielkiemu Papieżowi Polakowi, który jak nikt inny strzegł dziedzictwa i tradycji Ustawy Rządowej. – Nie sposób nie dziękować Bożej Opatrzności za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich dwóch stuleci naszego historycznego bytowania – mówił o niej św. Jan Paweł II. – Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu – a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczpospolitą – narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności.

Starosta składa wieniec pod pomnikiem Jana Pawła II

Tegoroczne obchody Narodowego Święta 3 Maja miały zatem bardzo nietypowy i wyjątkowo skromny charakter. Z powodu towarzyszących im okoliczności z pewnością zapiszą się w historii powiatu bielskiego i będą długo przez nas wszystkich wspominane. Z uznaniem należy docenić dojrzałe zachowanie się mieszkańców powiatu, unikających gromadzenia się w miejscach publicznych, ale zgodnie z apelem starosty bielskiego celebrujących narodowe święto poprzez wywieszenie flag narodowych. Miasto Bielsk Podlaski i cały powiat stal się w tym czasie biało-czerwony.

 

pd

Powrót na początek strony