228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– Warto jest dziś przywołać obchody święta Konstytucji 3 Maja sprzed stu lat, bardzo podobnie bowiem czynimy to od wielu lat z państwem – mówił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wygłaszając w Bielsku Podlaskim przemówienie w dniu Narodowego Święta 3 Maja.

Ilustracja do artykułu SAM_5675 wch.JPG

– Warto jest dziś przywołać obchody święta Konstytucji 3 Maja sprzed stu lat – mówił starosta bielski
Sławomir Jerzy Snarski

– Trzeciego maja 1919 r. po nabożeństwie w kościele parafialnym władze samorządowe, duchowieństwo, mieszkańcy miasta spotkali się, by uczcić pamięć twórców Konstytucji, m.in. postawiono pamiątkowy krzyż i posadzono dęby jako symbol siły i tworzenia się Narodu, odtwarzania niepodległości.

Wydarzenia, o których mówił starosta, rozegrały się w Bielsku Podlaskim dokładnie sto lat temu podczas obchodzonej po raz pierwszy w wolnej Polsce rocznicy uchwalenia ustawy zasadniczej. Ówczesne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w kościele parafialnym, skąd następnie ulicami miasta przeszedł pochód ze szwadronem kawalerii, przedstawicielami władz, służb i organizacji. Koło ratusza z wybudowanej tu mównicy przemawiali: Kazimierz Juszczak – pierwszy burmistrz Bielska, ziemianin Artur Gartkiewicz z Dobromila oraz proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. Jan Nieczyporowicz. Mieszkańcy miasta złożyli tu przysięgę na wierność Konstytucji 3 Maja i obrony granic kraju. Potem udano się pod siedzibę Wydziału Powiatowego, gdzie ustawiono duży krzyż na pamiątkę pierwszych obchodów tego święta w wolnej Polsce oraz w jego pobliżu zasadzono cztery dęby. Tu także przemówili ks. Feliks Zaleski – dziekan bielski i proboszcz parafii w Brańsku, komisarz powiatowy (późniejszy pierwszy starosta bielski) Józef Sienkowski oraz dr Tadeusz Dymowski – jeden z pierwszych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Bielska. Po południu zaprezentowano sztukę teatralną, z której dochód przeznaczono na Macierz Szkolną*.

pomnik św. Jana Pawła II

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Obecne obchody Narodowego Święta 3 Maja rozpoczęły nabożeństwa w intencji Ojczyzny w cerkwi św. Archanioła Michała i w bazylice pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Pod pomnikiem św. Jana Pawła II, który bardzo cenił Konstytucję jako historyczny testament I Rzeczypospolitej zostały złożone kwiaty. – Nasze dzisiejsze modlitewne wołanie: „Naucz nas być wolnymi”, było aktualne wtedy, przed dwustu laty. Konstytucja 3 Maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne dziś, po dwustu latach. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć – mówił o niej św. Jan Paweł II.

pochód

Uroczysty pochód

pochód

Spod bazyliki w uroczystym pochodzie, przy dźwiękach młodzieżowej orkiestry dętej, udano się na skwer Izabeli Branickiej, by pod pomnikiem Niepodległości Polski uczestniczyć w dalszej części obchodów. Zapoczątkowano je hymnem narodowym, w czasie którego poczet flagowy 14. Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej dokonał podniesienia flagi. Po powitaniu uczestników uroczystości przemówienie wygłosił starosta bielski. – Sto lat temu wspólna był myśl, że musimy się jednoczyć, że musimy wspólnie działać dla budowy Ojczyzny. Wtedy to naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał do życia samorządy powiatowe wiedząc, że państwo polskie musi dać możliwość oddolnego działania ludziom. A nic tak temu działaniu nie służy lepiej niż samorząd i jego współdziałanie z władzami państwowymi. Dzisiaj obowiązująca konstytucja również przewiduje tą współpracę, wzajemną pomoc dla realizacji wszystkich zadań tak bardzo nam potrzebnych, ponieważ samorządy są blisko ludzi i widzą, jak ważna jest edukacja, kształcenie, jak wiele rzeczy możemy wspólnie zrobić.

wciągnięcie flagi

Wciąganie flagi państwowej na maszt

starosta

Przemówienie gospodarza uroczystości starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Złożyły się na niego pieśni i poezja patriotyczna, a także imponujący pokaz układów wykonanych z użyciem białych i czerwonych pasów, układających się w różnych konfiguracjach w narodową flagę.

program arystyczny

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

program arystyczny

program arystyczny

Pamięć o twórcach Konstytucji 3 Maja i pokoleniach Polaków zachowujących jej dziedzictwo uczczono składając wieńce i kwiaty pod pomnikiem Niepodległości Polski.

wieniec

Delagacja władz Powiatu Bielskiego składa wieniec pod pomnikiem Niepodległości Polski

Powiat Bielski sięgając do wzorców sprzed stu lat, wspólnie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej przygotował i rozdał mieszkańcom Bielska Podlaskiego i wszystkim uczestnikom uroczystości okolicznościowe kotyliony i przypinki. Zawierały one wizerunek orzełka wydanego i rozdawanego 3 maja 1919 r. Był to wówczas jeden z kroków podejmowanych dla zjednoczenia Polaków wokół narodowych symboli. Dziś wskrzeszono ten fakt, by podkreślić przywiązanie do tradycji i dziedzictwa historycznego. Ponadto Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim z okazji święta zakupiło i rozdało mieszkańcom 100 flag narodowych.


* Przebieg uroczystości został opisany w książce Zbigniewa Romaniuka „Ku Niepodległej. Powiat bielski w latach 1914-1919”, której wydanie wsparło Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony